Solidaritātes nodokli maksās tikai personas ar algu virs 48 600 eiro gadā