Par grozījumiem kases aparātu lietošanas kārtībā

05.10.2016.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību, atvieglojot elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūciju un apkalpojošo dienestu reģistrācijas procesu, šī gada 27.septembrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, kuri stājas spēkā 2016.gada 30.septembrī.

https://www.vid.gov.lv/lv/par-groz%C4%ABjumiem-kases-apar%C4%81tu-lieto%C5%A1anas-k%C4%81rt%C4%ABb%C4%81-0


Atpakaļ