Mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu varēs arī pēc 15. decembra

15.12.2016.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šī gada 15. decembris ir tas datums, līdz kuram nodokļu maksātāji var vērsties VID, lai atteiktos no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa vai pieteiktos tam. Taču izprotot radušos situāciju, VID vērš uzmanību, ka pieteikumus par jebkādām izmaiņām saistībā ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu VID pieņems arī pēc šī gada 15. decembra.

https://www.vid.gov.lv/lv/mainit-mikrouznemumu-nodokla-maksataja-statusu-vares-ari-pec-15-decembra-0


Atpakaļ