Paziņojums nodokļu maksātājiem par pagaidu kārtību, kādā veicamas darbības ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām