Ar 01.07.2017 ir aktualizēts Profesiju klasifikators

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

- darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), kur personas profesijas nosaukumu nepieciešams norādīt atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

- informācijas sistēmās, ar kurām tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

- oficiālās statistikas jomā;

- ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

- starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

Latvijā izstrādātas valodas tehnoloģijas rāda piemēru pārējai pasaulei

Mūsu spēju iekļauties informācijas laikmetā nosaka iespējas izmantot tehnoloģijas un piekļūt interneta saturam valodā, kuru saprotam. Tomēr no vairāk nekā 6000 valodām pasaulē tikai dažiem desmitiem tiek nodrošināts atbalsts digitālajā vidē. Tehnoloģiju nozīme daudzvalodības saglabāšanā un Latvijas sasniegumi šajā jomā šogad nonākuši Pasaules informācijas sabiedrības samita (WSIS Forum) redzeslokā, kur 12. jūnijā sesiju par šo tēmu uzticēts organizēt Latvijas uzņēmumam Tilde.

AS “Datorzinību centrs” aicina uz mācībām par “Tildes Jumis”

AS “Datorzinību centrs” aicina uz mācībām par grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmu “Tildes Jumis” grāmatvežus un grāmatvežu palīgus no mazajiem un mikro uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātās personas! Jums ir iespēja apmeklēt kursus par ļoti pievilcīgu cenu, kvalificējoties projektam “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU).

Projekta ietvaros piedāvājam kursus:

Pages