Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"


SIA "TILDE" sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Starptautiskās konkurētsjpējas veicināšana", kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu uz ārzemēm. Projekta ietvaros uzņēmumiem ir iespēja saņemt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu dalībai Latvijas Investīciju aģentūras organizētajos nacionālajos stendos starptautiskajās izstādēs ārzemēs, tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, individuāli piedaloties izstādēs un konferencēs ārvalstīs, kā arī saņemot konsultācijas par potenciālajiem eksporta tirgiem.

Projekta ID: 3.2.1.2./16/I001

Līguma Nr. un datums: SKV-L-2016/40, 14.04.2016

Konferences:

Pasākuma nosaukumsLaika periodsValsts
Framtidsdagen01.12.2015.Zviedrija
Future Media Lab 26.01.-27.01.2016.Beļģija
Together 10.-13.02.2016.Spānija
Language Technology Industry Summit 201617.-18.05.2016.Beļģija
memoQfest 201618.-20.05.2016.Ungārija
LREC 201623.-28.05.2016.Slovēnija
European Data Forum 2016 29.06.-30.06.2016.

Nīderlande

META-FORUM 2016 04.-05.07.2016.

Portugāle

Tirdzniecības misija Toronto 08.-15.07.2016.

Kanāda

LocWorld32 Montreal 2016 26.-28.10.2016.

Kanāda

AMTA 201628.10.-01.11.2016.

ASV

NTIF24.11.-25.11.2017.Zviedrija
Hannover Messe 2017 (dalība nacionālajā stendā)22.04.-29.04.2017.

Vācija

Tirdzniecības misija Redmondā27.06.-04.07.2017

ASV

Tirdzniecības misija Vašingtonā05.07.-14.07.2017

ASV