Tildes Datorvārdnīca tagad arī tekstu tulkošanai

Tildes Datorvārdnīca ir apjomīgākais angļu, vācu, krievu un franču valodas tulkojumu un terminu krājums, turklāt tā saprot un iztulko vārdus locījumos un sniedz plašu gramatisko informāciju. Tagad papildus vārdu tulkošanai un analīzei tiek piedāvāta garāku frāžu un tekstu tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu, no angļu valodas uz latviešu valodu un no latviešu valodas uz krievu valodu.

Lietotāji iesaistās vārdnīcu satura veidošanā

Pateicoties Tildes Datorvārdnīcas lietotāju iesūtītajiem komentāriem, esam būtiski papildinājuši latviešu-angļu, angļu-latviešu un latviešu-vācu valodas vārdnīcas. Esam ļoti gandarīti un pateicīgi par jūsu atsaucību un aicinām iesaistīties arī turpmāk. Savus komentārus varat ērti iesūtīt no Tildes Datorvārdnīcas pirmās lapas.

Pages