Tildes Jumis uzlabojumi

Esam sagatavojuši Jums Tildes Jumja 2017. gada aprīļa izlaidumu ar uzlabojumiem, ietverot:

Ar 01.07.2017 ir aktualizēts Profesiju klasifikators

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

- darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), kur personas profesijas nosaukumu nepieciešams norādīt atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

- informācijas sistēmās, ar kurām tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

- oficiālās statistikas jomā;

- ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

- starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

Latvijā izstrādātas valodas tehnoloģijas rāda piemēru pārējai pasaulei

Mūsu spēju iekļauties informācijas laikmetā nosaka iespējas izmantot tehnoloģijas un piekļūt interneta saturam valodā, kuru saprotam. Tomēr no vairāk nekā 6000 valodām pasaulē tikai dažiem desmitiem tiek nodrošināts atbalsts digitālajā vidē. Tehnoloģiju nozīme daudzvalodības saglabāšanā un Latvijas sasniegumi šajā jomā šogad nonākuši Pasaules informācijas sabiedrības samita (WSIS Forum) redzeslokā, kur 12. jūnijā sesiju par šo tēmu uzticēts organizēt Latvijas uzņēmumam Tilde.

Pages