Kā aprēķināt IIN, ja darbinieks strādā vairākās darba vietās?

Ja darba ņēmējs strādā divās darba vietās, tad algas nodokļa aprēķins būs šāds:

Piemēram, darbinieks strādā pie diviem darba devējiem, kur mēnešalga 1.darba vietā ir 980 euro (ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, ir viena apgādībā esoša persona, bet Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums netiek piemērots), bet 2.darba vietā – 500 euro

Vadlīnijas VID uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

Lai veicinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību piemērošanu, Valsts ieņēmumu dienests ir izstrādājis vadlīnijas par likuma prasību praktisku piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem. Vadlīnijas izstrādātas atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājušies spēkā 2017.gada 9.novembrī.

27.marta uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts: 

- Izstrādāts jauns jauninājuma paziņošanas mehānisms, kurā būs pieejama informācija ar pēdējām veiktajām izmaiņām un labojumiem sistēmā

- Izlaboti atlaišanas vēstures notikuma datumi (iespēja norādīt datumu līdz, kurš norāda pēdējo darba dienu)

Pages