VID pārliecināsies, vai būvnieki ievieš elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu

Lai pārbaudītu, kā būvniecības uzņēmumiem sokas ar elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir uzsācis pārbaudes būvniecības objektos. Pārbaužu mērķis ir apzināt, vai būvnieki ir izpratuši jaunās prasības un cik veiksmīgi tās tiek pildītas, kā arī mudināt uzņēmējus savlaicīgi novērst iespējamās nepilnības.

VID savā mājas lapā ievietojis metodisko materiālu

VID savā mājas lapā ievietojis metodisko materiālu “Par pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma piemērošanu būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei ar 2018.gada 1.janvāri”.

Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanu ar 2018.gada 1.janvāri reģistrētiem iekšzemes PVN maksātājiem, kuri veic darījumus, kas saistīti ar būvniecības pakalpojumiem un dažādu būvizstrādājumu piegādi, piemērojot īpašo PVN piemērošanas režīmu.

13 mīti par mākoņpakalpojumu Tildes Jumis Pro: 3. daļa

Trešajā rakstu sērijā par mākoņpakalpojumiem un par pakalpojumu Tildes Jumis Pro apskatīsim mītus par darba ātrumu, darba pārtraukšanu, esošo datu bāzu izmantošanu un par to, vai Tildes Jumis Pro ir tikai tīmekļa risinājums.

7. Darbs mākonī ir lēns

Darbu ar tiešsaistes pakalpojumiem ietekmē vairāki nosacījumi, kuri pārsvarā nav atkarīgi no galalietotāja. Tiešsaistes pakalpojumi darbojas, ja:

Tildes Jumja klientu kontaktinformācijas atjaunošana

Arī šogad, kā katru gadu, plānojam izgatavot un saviem klientiem nosūtīt Tildes Jumja grāmatvežu kalendāru. Lai būtu droši, ka kalendāru saņemsiet, lūdzam atjaunot savu kontaktinformāciju, aizpildot anketu.

13 mīti par mākoņpakalpojumu Tildes Jumis Pro: 2. daļa

Šis ir turpinājums rakstu sērijai par mākoņpakalpojumiem un pakalpojuma Tildes Jumis Pro ikdienas darbiem.  Pagājušonedēļ iepazināmies ar mītiem par drošību, konfidencialitāti un iespējām izvēlēties datu glabāšanas vietu. Šoreiz pievērsīsimies praktiskākiem jautājumiem – mītiem par ikdienas darbu un izmaksām.

4. Mākoņpakalpojumā nebūs iespējas pārvaldīt datu bāzes

Pages