Mācības par Tildes Jumis - 15. un 16. februārī

AS Datorzinību centrs  organizē mācības Tildes Jumis lietotājiem. 

Mācību ilgums 2 dienas – 15. un 16.februārī no plkst. 9.3o -17.oo.

Mācību mērķis ir iemācīties pilnvērtīgi strādāt ar  Tildes Jumi. Ar piemēriem praktiski apgūt visus sistēmas moduļus – pamatparametru iestatījumi, darbs ar finanšu dokumentiem un finanšu atskaišu veidošana, personāla vadība un algu uzskaite, noliktavas vadība un pamatlīdzekļu uzskaite.

Ēnu diena Tildē 15. februārī

Tā ir iespēja ieskatīties dažādu profesiju ikdienā, iepazīt to pienākumus un izvēlēties savām interesēm atbilstošāko! Šī diena Tildē var palīdzēt atrast sev piemērotāko profesiju, ar kuru saistīt savu turpmāko dzīvi.

Mācības par Tildes Jumis - 25. un 26. janvārī

AS Datorzinību centrs  organizē mācības Tildes Jumis lietotājiem. Mācību ilgums 2 dienas – 25. un 26. janvārī no plkst. 9.3o -17.oo. (12 astronomiskās stundas).

Mācību mērķis ir iemācīties pilnvērtīgi strādāt ar sistēmu Tildes Jumis. Ar piemēriem praktiski apgūt visus sistēmas moduļus – pamatparametru iestatījumi, darbs ar finanšu dokumentiem un finanšu atskaišu veidošana, personāla vadība un algu uzskaite, noliktavas vadība un pamatlīdzekļu uzskaite.

Mācības par Tildes Jumis Mini 2012. gada 17. janvārī

AS Datorzinību centrs organizē mācības sistēmas Tildes Jumis Mini lietotājiem.

Mācību norises laiks – 17.janvāris no plkst. 9.3o -17.oo. (8 akadēmiskās stundas).

Mācību mērķis ir iemācīties pilnvērtīgi strādāt ar sistēmu Tildes Jumis Mini. Seminārā tiks apskatīti visi programmas pamatmoduļi, kā arī sniegta informācija par drošības pasākumiem strādājot ar Tildes Jumis Mini, sistēmas ierobežojumiem un iespējām pāriet uz Tildes Jumis pilno versiju.

Pages