Mācības par Tildes Jumi 8. un 9. decembrī

AS „Datorzinību centrs” atkārtoti organizē mācības Tildes Jumis lietotājiem. Mācību ilgums 2 dienas – 8. un 9. decembrī no plkst. 9.3o -17.oo. (12 astronomiskās stundas).

Mācību mērķis ir iemācīties pilnvērtīgi strādāt ar sistēmu Tildes Jumis. Ar piemēriem praktiski apgūt visus sistēmas moduļus – pamatparametru iestatījumi, darbs ar finanšu dokumentiem un finanšu atskaišu veidošana, personāla vadība un algu uzskaite, noliktavas vadība un pamatlīdzekļu uzskaite.

Tilde pārstāv Latviju Eiropas Savienības e-pārvaldes konferencē un izstādē

Tildes piedāvātie iniciatīvas “Valodu Krasts” projekti un mašīntulkotājs interesē daudzus. Eiropas e-pārvaldes attīstītāji izrāda interesi par Tildes mašīntulkošanas risinājumiem kā tehnoloģiju, kas var ātrāk un efektīvāk paplašināt pieejamību valsts piedāvātajiem pakalpojumiem. Igaunijas Ekonomikas ministrs J.Parts apmeklēja Latvijas stendu un ar interesi uzklausīja informāciju par Tildes panākumiem valodu tehnoloģiju attīstībā, piemēram, par darbu pie ET-EN-ET mašīntulkotāja.

Iznācis Tildes Jumis 2011 Novembra izlaidums

2011.gada 7.novembrī iznāca Tildes Jumis 2011 Novembra izlaidums, kas nodrošina jaunākās izmaiņas PVN deklarācijā, atskaites Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā eksportu uz EDS un jaunas rīkojumu veidnes - pieņemšanai darbā, komandējumiem un darba uzteikumiem.

Pages