15.07.2013.
 • Jābūt publicētam EP maiņas kursam
No 15.07.2013.                                         
 • Jāsāk konvertēt cenas uz eiro
 • Jāizveido cenu zīmes divās valūtās
 • Ieteicams sākt IT un grāmatvedības sistēmu pielāgošanu
 • Kapitālsabiedrības dibinātājiem ir tiesības kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos pamatkapitālu un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību izteikt eiro ekvivalentā
01.10.2013.
 • Kapitālsabiedrības dibinātājiem ir tiesības kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos pamatkapitālu un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību izteikt eiro ekvivalentā
 • Sākas cenu paralēlās atspoguļošanas periods — EKA jābūt pārprogrammētiem atbilstoši prasībām
01.10. - 31.12.2013.          
 • EKA čekā gala summai jābūt divās valūtās — latos un eiro  GT rādītāji — latos
 • Saņemtā nauda – latos, izsniegtā – tikai latos
 • Norēķinu dokumentos ar fiziskām personām gala summai jābūt divās valūtās — latos un eiro
 • Cenām tirdzniecības vietās, reklāmas bukletos, biļetēs, dāvanu kartēs jābūt divās valūtās — latos un eiro
 • Jāplāno pāreja uz bezskaidras naudas norēķiniem, ņemot vērā skaidrās naudas pieplūdumu neilgi pirms eiro ieviešanas dienas un pēc tās
No 10.12.2013.
 • Eiro sākumkomplektu iegāde:
  iedzīvotājiem — EUR 14,23
  uzņēmumiem — EUR 200
01.01.2014.
 • EIRO DIENA!
 • Visiem grāmatvedības datu atlikumiem jābūt konvertētiem eiro
No 01.01.2014.
 • Grāmatvedības uzskaite jāsāk kārtot eiro
01.01. - 14.01.2014.
 • Vienlaicīgās apgrozības periods
 • Tirdzniecības vietās norēķināties var latos un eiro, bet atlikums tiek izdots tikai eiro
 • EKA čekā gala summai jābūt divās valūtās — eiro un latos
 • GT rādītāji — eiro
 • Saņemtā nauda — latos un eiro, izsniegtā — tikai eiro
01.01. - 31.03.2014.
 • Skaidras naudas nomaiņa bez maksas Latvijas Pasta nodaļās 302 apdzīvotās vietās, kur nav komercbanku filiāļu
15.01. - 30.06.2014.
 • EKA čekā gala summai jābūt divās valūtās — eiro un latos
 • GT rādītāji — eiro
 • Saņemtā nauda — tikai eiro, izsniegtā — tikai eiro
30.04.2014.
 • 2013. gada pārskats jāsagatavo latos
01.01. - 30.06.2014.               
 • Cenām tirdzniecības vietās, reklāmas bukletos, biļetēs, dāvanu kartēs jābūt divās valūtās — eiro un latos
 • Norēķinu dokumentos ar fiziskām personām gala summai jābūt divās valūtās — latos un eiro
 • Komercbankās skaidrās naudas nomaiņa bez maksas
No 01.07.2014.      
 • EKA čekā gala summa var būt tikai vienā valūtā — eiro
 • GT rādītāji — eiro
 • Saņemtā nauda — tikai eiro, izsniegtā — tikai eiro
 • Cenas var uzrādīt tikai eiro
 • Norēķinu dokumentos ar fiziskām personām gala summas var būt tikai eiro
 • Latvijas Bankas filiālēs Rīgā, Daugavpilī un Liepājā bez komisijas maksas latus varēs apmainīt pret eiro
 • Kapitālsabiedrība, kuras statūtos pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtība izteikta latos, 30 mēnešu laikā no eiro ieviešanasdienas piesaka komercreģistra iestādē statūtu grozījumus, kas paredz pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības izteikšanu eiro, un iesniedz tai dokumentu, kurā ietverta informācija par dalībniekiem piederošajām daļām