21.04.2011.

Projekts Kultūrvides TAKAS norisinās visos Latvijas reģionos. Tajā var iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs un tā mērķis ir veidot sociālu vietni – kultūrvides TAKAS – kurā Latvijas iedzīvotāji ir tie, kuri veido skatījumu uz kultūrvidi, raksta mūsdienu vēsturi un atspoguļo vidi, kurā satiekas, izklaidējas, izglītojas.

Projekta pirmajā posmā no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales reģioniem kopumā saņemti vairāk kā 50 TAKU pieteikumi. Ar iesniegto TAKU pieteikumu idejām var iepazīties portālā www.letonika.lv.

„Iesūtīti ir gan tradicionāli, gan neparastāki pieteikumi, arī nopietna pētniecības darba rezultātā tapušas idejas no neformālām biedrībām, skolēniem, bibliotekāriem, senioriem un citiem aktīviem TAKU veidotājiem. Mēs priecājamies par katru dalībnieku, kurš vēlas sava darba augļus redzēt gan visai sabiedrībai atvērtajā letonika.lv portālā, gan ceļojošajā digitālajā izstādē, kuru organizēsim projektam noslēdzoties. Lai sagatavotu atbildes uz dalībnieku jautājumiem un virzītu projektu atbilstoši tā iecerei, liela atbildība gulstas uz projekta reģionālajiem kuratoriem. Viņi ir tie, kuri palīdz dalībniekiem sagatavot materiālus iesūtīšanai. Šobrīd varu teikt, ka šī lieliskā iecere aprakstīt savu Latviju pašiem dalībniekiem jau izvērtusies par izziņas bagātu piedzīvojumu”, par projekta gaitu stāsta tā vadītāja Baiba Altena.

Jauni projekti tiek gaidīti līdz 15. septembrim

Visu pavasari un vasaru gaidīsim jaunus Latvijas TAKU pieteikumus! Iesūti mums savu neparasto Latvijas TAKU! Īpaši aicinām iesaistīties jauniešus un gaidām lielāku aktivitāti no Kurzemes un Latgales reģioniem. Iedvesmai iesakām ieskatīties jau iesniegtajos TAKU pieteikumos portālā letonika.lv.

Latvijas publiskās bibliotēkas aicinātas kļūt par projekta kontaktpunktiem un atbalstīt konkursa dalībniekus nozīmīga satura apkopošanā. Projekta rezultātā radītās Latvijas kultūrvides TAKAS tiks publicētas portālā www.letonika.lv un būs bez maksas pieejamas ikvienam interneta lietotājam.

Konkursa termiņi

Dalībnieku pieteikšanās un projekta realizācija: 2011. gada 1. februāris – 15. septembris. Rezultātu apkopošana un publicēšana: līdz 2011. gada 1. novembrim. Projektu pieteikumi jāsūta uz e-pastu letonika@tilde.lv. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas portālā www.letonika.lv.

Vēršam uzmanību uz to, ka viena no konkursa prasībām ir nedublēt informāciju, kas jau pieejama Latvijas tūrisma ceļvežos vai citos avotos, un iesniegt pašu radītus - oriģinālus materiālus, kuri nekur citur internetā nav publicēti.

Turklāt, lai veiksmīgi klasificētos projekta finālā, TAKU idejas un darbus nevar piedāvāt citiem projektiem un konkursiem, kuri norit vai noritēs tuvākā nākotnē.

Veiksmīgākie projekta dalībnieki saņems projekta organizētāju, atbalstītāju un sadarbības partneru balvas.

Ziņu sagatavoja:
Baiba Altena, SIA Tilde, Projekta Kultūrvides TAKAS vadītāja
67605001, baiba.altena@tilde.lv
Sandra Vīgante, 3td, Komunikācijas vadītāja
Tel. 67 844 885, 3td@3td.lv