19.02.2008.

2008.gada 19.februārī ceļu pie Latvijas datorlietotājiem sāka populārās latviešu valodas datoratbalsta un tulkošanas sistēmas jaunākā versija Tildes Birojs 2008.
Tā jaunās iespējas latviešu valodas datoratbalstu tuvina lielajām pasaules valodām un palīdz pārvarēt tā saukto tehnoloģijas plaisu.
Pirmo reizi Tildes Birojs lietotājiem piedāvā ne tikai atsevišķu vārdu un frāžu tulkojumu, bet prot tulkot arī pilnu tekstu no angļu valodas uz latviešu valodu, piemēram, dokumentus, e-pasta vēstules vai interneta lapas. Šī iespēja piepulcē latviešu valodu to pasaules valodu saimei, kurām pieejama mašīntulkošana, kas tiek uzskatīta par būtisku nosacījumu valodas pastāvēšanai mūsdienu informācijas sabiedrībā (sk. ANO Pasaules samita informācijas sabiedrības jautājumos deklarāciju).
Tehnoloģijas plaisu mazina arī Tildes Biroja 2008 iespēja izrunāt datortekstu balsī. Tagad dators var izrunāt latviskus tekstus, kas ir ļoti nepieciešams, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Nākotnē šīs tehnoloģijas ļaus attīstīt izmantojuma metodes, kad cilvēks ar datoru sazinās mutiski, līdzīgi kā mēs sarunājamies savā starpā, kā arī veidot “latviskus robotus”.
Tildes Birojs 2008 Latvijā aizsāk jauno modeli Programmatūra+Pakalpojums jeb datorprogrammu abonēšanu. Šis modelis ar interneta tehnoloģiju palīdzību nodrošina vienmēr aktuālu datora latviešu valodas atbalstu un jaunākās iespējas uzreiz pēc to izveides. Lietotāji operatīvi saņems jaunas vārdnīcas, vēl labākus tulkošanas un pareizrakstības rīkus un daudz citu līdzekļu.
Tildes Birojs 2008 nodrošina jaudīgus tulkošanas rīkus visām lietotāju grupām neatkarīgi no svešvalodu prasmes. Tiem, kas neprot angļu valodu, neatsverams palīgs būs Tildes Tulkotājs. Lai arī pat labākais automātiskais tulkojums nevar līdzināties cilvēka tulkojumam un mēdz būt neprecīzs vai kļūdains, tas palīdz uztvert teksta pamatdomu. Datorlietotājiem ar vidējām valodas zināšanām noder Tildes Viedtulks, kas analizē kontekstu un vārdus un frāzes tulko balonlogā. Jaunajā versijā Tildes Viedtulks prot tulkot arī franču, vācu un krievu tekstus. Savukārt lietotājiem ar labām svešvalodu zināšanām precizēt vai noskaidrot vārdu nozīmes palīdz Tildes Datorvārdnīca, kas sniedz pilnīgu informāciju par katru vārdu.
Šovakar jauno programmu svinīgi atklās īpašo uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele, Latvijas IKT asociācijas prezidents Imants Freibergs, Tildes valdes loceklis Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore Jana Ķikāne. Atklāšanas pasākumā piedalīsies vadošie informācijas tehnoloģiju un latviešu valodas speciālisti, valsts iestāžu un lielāko uzņēmumu pārstāvji.
“Esam īstenojuši sen lolotu sapni – iemācīt datoram tulkot uz latviešu valodu,” stāsta Tildes valdes loceklis Andrejs Vasiļjevs. “Šodien nododam lietotājiem vairāk nekā 10 gadu intensīva darba rezultātu. Esam apņēmības pilni arī turpmāk nepārtraukti pilnveidot mašīntulkošanas iespējas.”
“Pasaules valodu upē latviešu valoda ir kā dzidra ūdens lāse. Ir būtiski, lai šī lāse saglabā savu skaidrību un tīrību. Valodas tīrība ir svarīga ne tikai savstarpējā saskarsmē, bet arī darbā ar datoru. Tāpēc jaunā Tildes Biroja 2008 moto ir Skaidrai valodai,” saka Tildes programmatūras direktore Jana Ķikāne.
Tildes Birojs ir populārākā Latvijas datorprogramma, kurai ir vairāk nekā 250 000 licencētu lietotāju. Tā nodrošina latviešu valodas datoratbalsta un tulkošanas iespējas.