16.05.2011.

Lai sekmētu kvalitatīvu un uzticamu Latvijas elektronisko resursu pieeju visplašākajai skolu jaunatnes auditorijai, V/a „Kultūras informācijas sistēmas” sadarbībā ar sabiedrību Tilde, no 16.05.2011. līdz 20.06.2011. organizē datu bāzes letonika.lv bezmaksas izmēģinājumu skolu bibliotēkām.
Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais portāls ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un literatūras klāstu latviešu valodā. Datu bāzes saturs aptver tādas tēmas kā Latvijas vēsture, kultūra, daba, ģeogrāfija, valoda, kā arī pilnteksta literāros darbus, tādēļ piemērots arī kā palīglīdzeklis skolu mācību programmu apguvei.
Sadarbojoties ar skolu pedagogiem, ir atlasīti letonika.lv resursi un sagatavots resursu katalogs, atbilstoši IZM apstiprinātajai vēstures un literatūras priekšmetu mācību programmai. Letonika.lv lapā katrs skolēns var izmēģināt savu gatavību vēstures eksāmenam – izpildot nelielu testu.

Izmantojiet letonika.lv izmēģinājumu, lai palīdzētu saviem skolēniem sekmīgi beigt mācību gadu un gatavoties eksāmeniem! Lūdzu, piesakiet savas iestādes dalību izmēģinājumā, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi agrita.sagalajeva@kis.gov.lv