25.03.2011.

Tildes Datorvārdnīca ir apjomīgākais angļu, vācu, krievu un franču valodas tulkojumu un terminu krājums, turklāt tā saprot un iztulko vārdus locījumos un sniedz plašu gramatisko informāciju. Tagad papildus vārdu tulkošanai un analīzei tiek piedāvāta garāku frāžu un tekstu tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu, no angļu valodas uz latviešu valodu un no latviešu valodas uz krievu valodu.