Tildes Jumis

Tildes Jumi var instalēt datorā, kurš atbilst tehniskajām prasībām.

Tildes Jumja instalāciju veido divas daļas – servera vide, kurā glabājas dati, un klienta vide, kas nodrošina datu attēlojumu ekrānā un darbu ar sistēmu. Lai strādātu ar Tildes Jumi, datorā noteikti jāinstalē klienta vide – ja vien nav paredzēts, ka lietotājs tikai skatīsies atskaites tiešsaistes risinājumā Uzņēmumu vadība, kā arī pakalpojumā Tildes Jumis Pro izmantos tikai Tildes Jumis Personāla funkcijas.

Strādājot ar Tildes Jumis Pro, servera vidi var neinstalēt, ja datus izvieto mākonī, bet esošā licence dod tiesības instalēt datorā arī servera vidi. To var izmantot, ja rodas nepieciešamība pieslēgties vecākiem arhīva datu failiem, kurus mākonī nevēlas izvietot.

 • Standarta - tiek nodrošināta visa iespējamā sistēmas Tildes Jumis funkcionalitāte virsgrāmatā, finanšu, pamatlīdzekļu, personāla un algu uzskaitē, kā arī noliktavas un krājumu jomā. Tildes Jumis Standarta darbojas lokālajā tīklā, nodrošinot iespēju sistēmā strādāt vairākiem lietotājiem vienlaikus.
 • Solo - tiek nodrošinātas Tildes Jumis Standarta iespējas, bet to ir paredzēts lietot tikai vienā datorā bez paplašināšanas iespējām. Tildes Jumis Solo ir paredzēts nelielam uzņēmumam, kurā tiek automatizēta grāmatveža darbvieta un nav plānots palielināt darbvietu skaitu.
 • Starta - tiek nodrošinātas Tildes Jumis Standarta iespējas, bet to ir paredzēts lietot tikai vienā datorā bez paplašināšanas iespējām. No Solo šī komplektācija atšķiras ar iegādes modeli, jo klients nevis iegādājas sistēmu, bet gan maksā par to mēneša maksu.
 • Pro - tiek nodrošinātas Tildes Jumis Standarta iespējas, bet papildu funkcionalitāti dod datu izvietošana mākonī. Lietotāji var pieslēgties sistēmai attālināti no jebkuras vietas, kur ir pietiekami labs interneta savienojums, tiešsaistes risinājumā Uzņēmumu vadība atskaites var skatīt no jebkuras ierīces, kas ir pieslēgta internetam. Tildes Jumis Pro standarta komplektā ietilpst 2 vienlaicīgie sistēmas lietotāji un vienas datu bāzes izvietošana mākonī, bet šos parametrus pēc vajadzības var palielināt. Šajā gadījumā, līdzīgi kā ar Tildes Jumis Solo, ir mēneša nomas maksa.

Uzmanību! Tildes Jumis Personāls ir iekļauts katrā no iepriekš minētajiem risinājumiem bez papildu maksas.

Instalācijas atslēga ir pieejama licencē, un tā ir jāievada programmas instalēšanas laikā, kad tiek instalēts datu serveris.

Programmu var instalēt atbilstoši datoru skaitam, kāds norādīts licencē.

Izņēmums ir Tildes Jumis Pro, kura licences līgums nosaka tiesības Tildes Jumja klienta vidi instalēt neierobežotā skaitā datoru ar nosacījumu, ka tie pieder uzņēmumam, kas iegādājies Tildes Jumis Pro, kā arī ir to grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs vai klients. Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, jāievēro vienlaicīgo sistēmas lietotāju ierobežojums.

Abonementa darbības laikā jūs saņemsit jaunākos sistēmas izlaidumus, kas ietver aktuālās izmaiņas likumdošanā un dažādus funkcionālos uzlabojumus, kā arī iespēju izmantot tehniskā atbalsta pakalpojumus. Tiek piedāvātas bezmaksas Grāmatvežu pēcpusdienas, dažādi e-semināri, kā arī pilna programmas funkcionalitāte Standarta, Solo, Starta un Pro komplektācijā.

Tildes Jumis Personāls ir iekļauts katrā no iepriekš minētajiem risinājumiem bez papildu maksas.

Ja vēlaties datiem pieslēgties attālināti, iesakām izmantot pakalpojumu Tildes Jumis Pro. Tas ir drošāk nekā uzturēt savu serveri, turklāt lietotāji var izmantot papildu funkcionalitāti, kas ir pieejama Tildes Jumis Pro lietotājiem.

Ja tiek iegādāta Standarta licence, tad pieslēgumu var veidot gan lokālajā tīklā, gan internetā. Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot tehniskā atbalsta speciālistiem uz e-pasta adresi: jumis@tilde.lv.

Sistēma Tildes Jumis ir izveidota lietošanai intuitīva, tāpēc darbu var sākt bez speciālas apmācības. Ir pieejama arī rokasgrāmata, kurā var atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Ja nepieciešams, apmācību piedāvā partneri-mācību centri

Jā. Ja ir aktīvs abonements, ar tehniskā atbalsta speciālistiem var sazināties pa tālruni 67605757 (izvēloties taustiņu 1), vai pa e-pastu: jumis@tilde.lv.

Tildes Jumja atbalsta pakalpojumos neietilpst konsultācijas par nodokļu piemērošanu, tiesību aktiem vai grāmatvedības praksi saistībā ar konkrēto situāciju lietotāja uzņēmumā.

Jā, to var izdarīt. Iesakām vērsties pie izplatītājiem vai mūsu sadarbības partneriem. Tomēr, ņemot vērā atšķirīgo sistēmu specifiku, pārnest visdrīzāk varēs tikai pamata katalogus (preces, partnerus), nevis darījuma dokumentus.

Ja pamata katalogi no iepriekšējās sistēmas ir pieejami MS Excel failā, atsūtiet e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv, un mēs jums nosūtīsim aprakstu un piemēru, kā var importēt datus no MS Excel formāta failiem.

Katru dienu, kad lietotājs pirmo reizi pieslēdzas datu bāzei, sistēma automātiski izveido datu rezerves kopiju, kas tiek saglabāta tajā pašā datorā, bet var konfigurēt, lai šī kopija tiktu dublēta arī lietotāja Dropbox kontā.

Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, mākonī izvietotie dati tiek automātiski kopēti reizi stundā. Izveidotās stundas kopijas glabājas vienu diennakti, un 10 dienas glabājas pa vienai dienas kopijai.

Jā, ja ir aktīvs abonements. Datu apmaiņa ar banku sistēmām notiek, pamatojoties uz Latvijas Komercbanku asociācijas noteikto datu apmaiņas standartu.

Jā, lietotājs var ievadīt datu bāzē nepieciešamo valūtu. Veidojot valūtas dokumentu ar tādu datumu, kuram attiecīgās valūtas kurss vēl nav pieejams, sistēma to piedāvā ievadīt vai arī nolasīt no Latvijas Bankas mājaslapas attiecīgajā dienā grāmatvedībā izmantojamo valūtas kursu.

Jā, programmā ir pieejams standartizēts kontu plāns, kuru var papildināt un mainīt atbilstoši uzņēmuma specifikai.

Nē, nav nepieciešams, bet jāņem vērā, ka Tildes Jumī ir atskaites, kuras var eksportēt MS Excel tabulā. Lai izmantotu šo iespēju, datorā ir jābūt instalētai programmai MS Excel.

Jāatceras, ka Tildes Jumis neatbalsta saderību ar MS Office 64 bitu versiju.

Datu bāzi var izveidot datorā, kurā ir instalēts datu serveris (apraksts).

Tildes Jumis Pro lietotāji jaunas datu bāzes var izveidot savā www.mansjumis.lv kontā – uzņēmuma pārvaldībā (instrukcija). Lai veidotu jaunas datu bāzes, lietotājam ir jābūt ar instances administratora tiesībām.

Tildes Jumis nodrošina grāmatvedības uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā.

Tildes Jumja risinājumi ir paredzēti dažādu nozaru uzņēmumiem un ir īpaši piemēroti:

 • jebkuras nozares uzņēmumiem, kuros jāautomatizē grāmatvedības procesi;
 • grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem;
 • mazumtirdzniecības uzņēmumiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem;
 • naftas produktu tirgotājiem;
 • koku produktu tirgotājiem.

Tildes Jumis Pro

Tildes Jumis Pro ir grāmatvedības un uzņēmumu vadības mākoņpakalpojums, kas nodrošina iespēju izvietot uzņēmuma datus mākoņu datu centrā un tādējādi – strādāt attāli, izmantojot tikai interneta savienojumu, bet grāmatvedībai un uzskaitei ir pieejama arī klienta vides lietotnes instalācija (kā instalēt klienta vidi).

Tildes Jumis Pro nodrošina piekļuvi risinājumam Tildes Jumis Personāls un Tildes Jumis Uzņēmuma vadība portālā www.mansjumis.lv.

Pakalpojuma licence ir elastīga: var gan mainīt vienlaicīgo lietotāju skaitu, gan pievienot papildu datu bāzes. Maksa par pakalpojumu tiek piemērota atbilstoši izvēlētajam licences apjomam kā mēneša abonements.

Tildes Jumis Personāls ir iekļauts Tildes Jumis Pro cenā.

Tildes Jumis Pro abonementa cena ir 25 EUR mēnesī + PVN. Abonementā ietilpst 2 vienlaicīgi lietotāji un 1 uzņēmuma datu bāze mākonī. Par katru papildu vienlaicīgu lietotāju jāmaksā 6 EUR mēnesī + PVN.

Papildu uzņēmumu datu bāzes mākonī:

 • 2–10 uzņēmumi – 10 EUR mēnesī + PVN
 • 11–30 uzņēmumi – 20 EUR mēnesī + PVN
 • 31–50 uzņēmumi – 30 EUR mēnesī + PVN

Ar precīzāku cenu piedāvājumu aicinām iepazīties šeit.

Par vienlaicīgu lietotāju tiek uzskatītas atvērtas sesijas – citiem vārdiem, programmā var vienlaikus strādāt tik daudz lietotāju, cik ir norādīts pakalpojuma licencē. Tildes Jumis Pro pamata piedāvājumā ir iekļauti 2 vienlaicīgie lietotāji, tātad ar programmu var strādāt divi darbinieki vienlaikus. Tildes Jumja klienta vides instalāciju skaits Tildes Jumis Pro pakalpojumā nav ierobežots. Piemēram, ja lietotāji nestrādā vienlaikus, tad sistēmas piekļuve var tikt izveidota lielākam lietotāju skaitam, nekā ir norādīts licencē.

Tildes Jumis Pro Uzņēmuma vadība ir mūsdienīgs mākoņrisinājums aktuālās informācijas aplūkošanai. Sistēmā var autorizēties, atverot www.mansjumis.lv un nospiežot pogu Ienākt. Uzņēmuma vadībā var apskatīt gan uzņēmuma pamatrādītājus, gan jebkuru individuālo atskaiti, kas sagatavota, izmantojot grāmatvedības un uzskaites funkcionalitāti. Lai izmantotu Uzņēmuma vadību, nav jābūt vienlaicīgam lietotājam (sk. jautājumu par vienlaicīgo lietotāju).

Tildes Jumis Pro lietotāji tiek pievienoti portālā www.mansjumis.lv: Uzņēmuma vadībaUzņēmuma pārvaldībaDarbības (instrukcija, kā pievienot lietotāju). Lietotājus pievieno Tildes Jumis Pro instances administrators. Administrators norāda lietotāja e-pasta adresi un atbilstošo lomu. Pēc tam konkrēts lietotājs saņem informāciju par to, ka ir uzaicināts lietot risinājumu. Ja šis lietotājs vēl nav reģistrējies Vienotajā pieslēgumā, tad ir jāreģistrējas un reģistrācija jāapstiprina.

Vienotais pieslēgums ir mūsdienīga autorizācijas metode, kuras pamatā ir Microsoft Azure tehnoloģijas. Tā garantē drošu pieslēgšanos Tildes Jumis Pro pakalpojumiem: Tildes Jumis Grāmatvedība un uzskaite, Tildes Jumis Personāls, Tildes Jumis Uzņēmuma vadība. Vienotais Pieslēgums nodrošina iespēju ar savu lietotājvārdu un paroli strādāt vairākos uzņēmumos vai vairākos mākoņa kontos.

Rezerves kopijas tiek veidotas katru stundu un glabājas pēdējās 24 stundas, tiek glabātas arī pēdējo 10 dienu kopijas. Ja rodas nepieciešamība atjaunot datus no pieejamām rezerves kopijām, aicinām sazināties ar tehnisko atbalstu!

Tildes Jumis Pro lietotāja paroli var atjaunot portālā www.mansjumis.lv: IenāktAizmirsu paroli! Lietotājs saņems elektronisko vēstuli ar paroles atjaunošanas kodu, kas būs jāievada portāla logā, un tad varēs izveidot jaunu paroli!

Paroles veidošanas sarežģītības kritēriji ir šādi: vismaz 8 simboli, kuros ir vismaz viens lielais burts, viens mazais burts, viens cipars un viens speciālais simbols.

Tildes Jumis Pro mākoņpakalpojuma instances administrators veic izmaiņas, kas ir saistītas ar pakalpojuma veidu un apmaksu, lietotāju administrāciju, uzņēmuma datu pievienošanu, dzēšanu un pārindeksāciju, kā arī uzņēmuma atteikšanos no pakalpojuma. Tikai instances administrators var lūgt pievienot papildu instances administratoru.

Lielākā daļa klientu par Tildes Jumis Pro pakalpojumu norēķinās Tildes e-veikalā. Tajā klients norāda, par kādu periodu vēlas veikt apmaksu, pārbauda, vai kontaktinformācija un citi rekvizīti ir aktuāli, un izvēlas apmaksas veidu (piem., SEB Banka, SWED Banka, Citadele Banka, Nordea – Luminor Banka vai maksājumu karte). Kad maksājums ir veikts, klients saņem rēķinu par darījumu un aktuālo licenci.

Samaksāt par pakalpojumu var, izmantojot risinājuma Tildes Jumis Grāmatvedība un uzskaite iespējas (instrukcija ir pieejama šeit), turklāt klienti saņem arī individuālu e-pasta vēstuli ar unikālu paroli konkrētā pakalpojuma apmaksas veikšanai.

Klienti, kam nav iespēju norēķināties e-veikalā, var pieteikties regulāru pārskaitījumu rēķiniem. Ja kā maksājuma veids ir izvēlēts pārskaitījuma rēķins, ir svarīgi to samaksāt vismaz 7 dienas pirms pakalpojuma termiņa beigām. Ja pakalpojuma termiņš jau ir beidzies, tad uzreiz pēc kavētā rēķina apmaksas jānosūta maksājuma uzdevums uz jumis@tilde.lv.

Pakalpojuma darbības ātrumu galvenokārt nosaka lietotāja interneta savienojuma kvalitāte un lejupielādes/augšupielādes ātrums. Ja sistēmas darba ātrums nav optimāls, aicinām sazināties ar tehnisko atbalstu (jumis@tilde.lv) – jums tiks nosūtīts tests, lai pārbaudītu interneta savienojuma ātrumu un kvalitāti.

Tildes Jumis Pro lietotāji, sākot darbu ar mākoņpakalpojumu, apstiprina Tildes Jumis Pro distances līgumu, kas nodrošina datu konfidencialitāti.

Jā. Visi līgumi un procesi ir auditēti, un visi dati tiek glabāti starptautiski sertificētos datu centros.

Visas izmaiņas (apmaksas veids, lietotāju un uzņēmumu skaits, instances administratoru maiņa) var veikt, uzrakstot e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv no instances administratora e-pasta adreses. Vēstulē jānorāda uzņēmuma nosaukums un vajadzīgās izmaiņas.

Tildes Jumis Pro mākoņpakalpojums ir piemērots visiem uzņēmumiem, kas vēlas:

 • lietot mūsdienīgu uzņēmuma vadības sistēmu aktuālās informācijas iegūšanai,
 • izmantot Tildes piedāvāto servera infrastruktūras administrācijas pakalpojumus, t.sk. starptautiski sertificētus datu centrus,
 • strādāt attāli un izmantot elastīgu licencēšanas piedāvājumu papildu darba vietām,
 • sniegt grāmatvedības pakalpojumus, t.sk. piedāvāt klientam iespēju ievadīt datus, kā arī iegūt aktuālāko informāciju tiešsaistē,
 • iegūt stabilu interneta savienojumu.

Tildes Jumis Pro noder arī gadījumos, ja klientam uzņēmumā nav pieejams savs sistēmas administrators Tildes Jumja servera, drošības kopiju un VDAR prasību administrēšanai un uzturēšanai.

Vispirms tiek piedāvāts pirmo 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma periods, lai sāktu darbu, instalētu un testētu darba ātrumu un izmēģinātu Tildes Jumis Grāmatvedības un uzskaites, Tildes Jumis Personāls un Tildes Jumis Uzņēmuma vadības iespējas.

Svarīgi, lai tas būtu stabils, jo brīdī, kad pazūd interneta savienojums, tiek pārtraukts arī savienojums ar mākoņa serveri un atkārtoti jāautorizējas Vienotajā pieslēgumā. Ieteicamais interneta savienojuma lejupielādes ātrums ir 8 Mb/s, bet augšupielādes ātrums – 4 Mb/s.

Tildes Jumis Pro izmēģinājuma laikā ir pieejama iespēja mākonī izvietot tikai 1 uzņēmuma datu bāzi un strādāt 2 lietotājiem vienlaikus. Droši var pievienot papildu lietotājus, tikai jāatceras, ka vienlaikus ar grāmatvedības un uzskaites iespējām varēs strādāt tikai 2 lietotāji!

Bezmaksas izmēģinājuma laikā nevar saglabāt un lejupielādēt rezerves kopiju; tā ir pieejama tikai tad, kad ir veikta apmaksa par vismaz vienu pakalpojuma mēnesi.

Tildes Jumis Personāls

Tas ir drošs un mobils mākoņrisinājums efektīvai personāla uzskaitei un algu aprēķinam, kas vienmēr atbilst likumdošanai.

Tildes Jumis Personāls ir pieejams bez maksas visiem Tildes Jumja maksas produktiem: Standarts, Solo, Starts un Pro.

Galvenie lietotāji ir algu un personāla uzskaites grāmatveži, nodaļas un uzņēmuma vadītāji, personāla vadītāji, lietveži.

Tās ir darba laika uzskaite, algu un to nodokļu aprēķini, atvaļinājumu uzskaite. Vairāk par programmas iespējām lasiet šeit.

Visiem Tildes Jumja maksas versiju (Standarts, Starts, Solo, Pro) lietotājiem Tildes Jumis Personāls ir iekļauts cenā, un par to nekas papildus nav jāmaksā. Tildes Jumis Mini lietotājiem Tildes Jumis Personāls nav pieejams.

Strādājot ar Tildes Jumis Personālu, ir būtiski ievērot pareizu darbību secību. Vispirms par katru darbinieku jāaizpilda plānotais darba laika kalendārs. Pēc tam jāievada vēstures notikumi par aprēķina mēnesi – slimības lapas, atvaļinājumi utt. Tad jāveido darba laika tabele, un visbeidzot pēdējā darbība ir algas aprēķins. Ja, piemēram, jau ir izveidota tabele un pēc tam tiek ievadīts vēstures notikums par atvaļinājumu, tad jāveic tabeles pārrēķins attiecīgajam darbiniekam. Ja arī alga par attiecīgo mēnesi darbiniekam ir bijusi izrēķināta, tad vispirms jāveic tabeles pārrēķins un pēc tam algas pārrēķins.

Izvērsts apraksts, kā aizpildīt tabeli un kalendāru, ir pieejams šeit.

Šī funkcija ir ļoti līdzīga tai, kāda bija iepriekš Tildes Jumī.

Tildes Jumis un Tildes Jumis Personāls pagaidām ir divas nesaistītas sistēmas. Ja dati jāpārnes uz citu datoru, tad tas jāveic atsevišķi Tildes Jumim un Tildes Jumis Personālam. Lai izveidotu datu bāzu kopijas un atjaunotu datu bāzi no kopijām Tildes Jumī, izmantojiet Sākuma programmas sadaļu Rīki. Savukārt Tildes Jumis Personālā izveidot datu rezerves kopijas un atjaunot datus no kopijām var šādi: palaidiet Tildes Jumis Personālu, izvēlieties sadaļu Iestatījumi > Uzņēmuma iestatījumi > Administrēšana.

Tildes Jumis un Tildes Jumis Personāls ir divas neatkarīgas sistēmas, starp kurām pagaidām nenotiek automātiska datu apmaiņa. Ja informācija par jaunu darbinieku tiek ievadīta Tildes Jumis Personālā un jūs vēlaties, lai šis darbinieks būtu pieejams izmantošanai avansu norēķinos vai finanšu dokumentos Tildes Jumī, varat pārnest datus no Tildes Jumis Personāla uz Tildes Jumja datu bāzi:

Tildes Jumis Personāls -> kopējā darbinieku saraksta augšējā labajā stūrī izvēlieties ikonu ar zobratiņu -> Eksportēt Jumim.

Tildes Jumis Personāls - Eksportēt Jumim

Tildes Jumja datu bāzē izvēlieties Konfigurēšana -> TJ datu imports.

Tildes Jumis datu imports

Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, tad jums vienmēr ir pieejama jaunākā Tildes Jumis Personāla versija, jo jaunināšanu veic Tilde un jums nekas papildus nav jādara.

Ja izmantojat Tildes Jumja lokālo instalāciju un ir izlaista jaunāka versija par datorā instalēto, tad, atverot Tildes Jumis Personālu, ekrāna augšējā labajā stūrī būs paziņojums “Pieejama jaunāka Tildes Jumis Personāla versija” un poga Skatīt sīkāk. Nospiediet šo pogu, un tiks atvērta instrukcija, kā jaunāko versiju instalēt. Atveriet Tildes Jumis Sākuma programmas sadaļu Rīki > Jauninājums un ielieciet atzīmi pie “Jaunināt Tildes Jumis Personāls”.

Pamēģiniet restartēt datoru, kurā glabājas datu bāzes.

Pārbaudiet, vai servera datorā (dators, kurā atrodas datu bāzes) ir startēts Tildes Jumis Personāls. Video pamācība.

Lai varētu pieslēgties lokālajā tīklā Tildes Jumis Personālam, servera datorā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai, kas ir pieejama šeit: Sākuma programma -> Rīki -> Konfigurācija:

Palielināt pieļaujamo SQL servera startēšanās ilgumu

Ja izvēles rūtiņas atzīme jau ir ielikta, izņemiet to un ielieciet atkārtoti. Vai arī manuāli pielieciet izņēmumu uz portu Nr.58647.

Lai varētu pieslēgties Tildes Jumis Personāla datu bāzei, lietotājam ir nepieciešamas šādas minimālās tiesības:

 • Algas (lasīt, rediģēt)
 • Algu atskaites
 • Darbinieki (lasīt, rediģēt)
 • Maksājumu uzdevumi (lasīt, rediģēt)
 • Maksājumu uzdevumu atskaites

Ja lietotājam nav piešķirtas šīs tiesības, viņš Tildes Jumis Personālam nevar pieslēgties.

Tildes Jumis

Instalācijas atslēga ir pieejama licencē, un tā ir jāievada programmas instalēšanas laikā, kad tiek instalēts datu serveris.

Programmu var instalēt atbilstoši datoru skaitam, kāds norādīts licencē.

Izņēmums ir Tildes Jumis Pro, kura licences līgums nosaka tiesības Tildes Jumja klienta vidi instalēt neierobežotā skaitā datoru ar nosacījumu, ka tie pieder uzņēmumam, kas iegādājies Tildes Jumis Pro, kā arī ir to grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs vai klients. Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, jāievēro vienlaicīgo sistēmas lietotāju ierobežojums.

Abonementa darbības laikā jūs saņemsit jaunākos sistēmas izlaidumus, kas ietver aktuālās izmaiņas likumdošanā un dažādus funkcionālos uzlabojumus, kā arī iespēju izmantot tehniskā atbalsta pakalpojumus. Tiek piedāvātas bezmaksas Grāmatvežu pēcpusdienas, dažādi e-semināri, kā arī pilna programmas funkcionalitāte Standarta, Solo, Starta un Pro komplektācijā.

Tildes Jumis Personāls ir iekļauts katrā no iepriekš minētajiem risinājumiem bez papildu maksas.

Ja izmantojat risinājumu Tildes Jumis Starta vai pakalpojumu Tildes Jumis Pro, pēc apmaksātā termiņa beigām ar sistēmu strādāt vairs nevar.

Ja izmantojat risinājumu Tildes Jumis Solo un Tildes Jumis Standarta, programmu var lietot neierobežotu laiku, bet netiek nodrošināti atjauninājumi un tehniskais atbalsts, kā arī tiek ierobežota funkcionalitāte (piemēram, nav pieejams datu un atskaišu eksports, kā arī tiešsaistes datu apmaiņa).

Pēc abonementa beigām vairs nav pieejama neviena datu importa vai eksporta iespēja un ārējās interācijas.

Jā. Ja ir aktīvs abonements, sistēma paziņo par jaunākajiem izlaidumiem un piedāvā tos lejupielādēt.

Ja jums ir viena lietotāja licence (Solo, Starta), datu bāze tiks glabāta konkrētajā datorā. Ja jums ir vairāku lietotāju licence (Standarta), datu bāze tiks glabāta datu serverī vai konkrētajā datorā (ja uzņēmumam nav atsevišķa servera).

Tiek piedāvāta arī lieliska iespēja datu rezerves kopijas dublēt mākonī – Dropbox. Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, dati parasti tiek glabāti Tildes uzturētā mākonī, bet pēc licences nosacījumiem tos var glabāt arī servera datorā, līdzīgi kā Tildes Jumis Standarta.

Ja vēlaties datiem pieslēgties attālināti, iesakām izmantot pakalpojumu Tildes Jumis Pro. Tas ir drošāk nekā uzturēt savu serveri, turklāt lietotāji var izmantot papildu funkcionalitāti, kas ir pieejama Tildes Jumis Pro lietotājiem.

Ja tiek iegādāta Standarta licence, tad pieslēgumu var veidot gan lokālajā tīklā, gan internetā. Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot tehniskā atbalsta speciālistiem uz e-pasta adresi: jumis@tilde.lv.

Abonementu var pasūtīt pie Tildes Jumja partneriem vai arī iegādāties Tildes e-veikalā. Instrukciju, kā darboties e-veikalā, skatiet šeit.

Jā. Ja ir aktīvs abonements, ar tehniskā atbalsta speciālistiem var sazināties pa tālruni 67605757 (izvēloties taustiņu 1), vai pa e-pastu: jumis@tilde.lv.

Tildes Jumja atbalsta pakalpojumos neietilpst konsultācijas par nodokļu piemērošanu, tiesību aktiem vai grāmatvedības praksi saistībā ar konkrēto situāciju lietotāja uzņēmumā.

Katru dienu, kad lietotājs pirmo reizi pieslēdzas datu bāzei, sistēma automātiski izveido datu rezerves kopiju, kas tiek saglabāta tajā pašā datorā, bet var konfigurēt, lai šī kopija tiktu dublēta arī lietotāja Dropbox kontā.

Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, mākonī izvietotie dati tiek automātiski kopēti reizi stundā. Izveidotās stundas kopijas glabājas vienu diennakti, un 10 dienas glabājas pa vienai dienas kopijai.

Lietotājs pats izvēlas sev piemērotāko laiku, kad instalēt atjauninājumus, un pats to izdara – tas neprasa specifiskas zināšanas. Apraksts par atjauninājumu instalēšanu:

Tildes Jumja Pro datu failus jaunina Tilde, par paredzētajiem darba laikiem iepriekš informējot klientus. Klienta vide datorā jājaunina lietotājiem pašiem.

Jā, ja ir aktīvs abonements. Datu apmaiņa ar banku sistēmām notiek, pamatojoties uz Latvijas Komercbanku asociācijas noteikto datu apmaiņas standartu.

Jā, katrs lietotājs var pielāgot atskaites. Detalizēts apraksts ir pieejams elektroniskajā rokasgrāmatā.

Jā, lietotājs var ievadīt datu bāzē nepieciešamo valūtu. Veidojot valūtas dokumentu ar tādu datumu, kuram attiecīgās valūtas kurss vēl nav pieejams, sistēma to piedāvā ievadīt vai arī nolasīt no Latvijas Bankas mājaslapas attiecīgajā dienā grāmatvedībā izmantojamo valūtas kursu.

Parasti šāda problēma rodas tad, ja datorā ir norādīti nepareizi reģionālie iestatījumi.

Sazinoties ar Tildes Jumja atbalsta speciālistiem, jāsniedz šāda informācija:

 • Sistēmas Tildes Jumis instalācijas atslēga (tā ir norādīta licences līgumā. Atslēgu var arī uzzināt sistēmā, atverot logu “Par sistēmu Tildes Jumis”).
 • Organizācija vai privātpersona, uz kuras vārda ir reģistrēta sistēmas Tildes Jumis licence.
 • Ja jautājums ir saistīts ar sistēmas lietošanu vai instalāciju, zvanot ieteicams atrasties pie datora, kurā konstatēta problēma.
 • Jums jāapraksta problēma un informācija par sistēmas lietošanu.
 • Jānosauc izmantotā operētājsistēma (Windows Vista/7/10 utt.).
 • Jāzina sistēmas Tildes Jumis versija, ar kuru strādājat.
 • Jautājums vai problēmas apraksts, ieskaitot ekrāna paziņojuma precīzu tekstu, un jūsu veiktās darbības problēmas konstatēšanas brīdī.
 • Informācija par to, kā jūs rīkojāties, mēģinot atrisināt problēmu.
 • Ja sazināties pa e-pastu, precīzi un sīki aprakstiet jautājumu vai problēmu, atbildot uz iepriekš minētajiem jautājumiem. Laukā Tēma (Subject) ieteicams īsi formulēt problēmas būtību.

Datu bāzi var izveidot datorā, kurā ir instalēts datu serveris (apraksts).

Tildes Jumis Pro lietotāji jaunas datu bāzes var izveidot savā www.mansjumis.lv kontā – uzņēmuma pārvaldībā (instrukcija). Lai veidotu jaunas datu bāzes, lietotājam ir jābūt ar instances administratora tiesībām.

Nomainīt licences veidu ir vienkārši, un jau ievadītā informācija nav atkārtoti jāievada. Lai precizētu tieši jūsu gadījumā veicamās darbības, sazinieties ar Tildes Jumja tehnisko atbalstu pa tālruni 67605757 vai pa e-pastu: jumis@tilde.lv

Abonementu varat pagarināt 60 dienu laikā pēc iepriekšējā abonementa beigām, pēc tam būs jāmaksā apmēram divas reizes dārgāk. Jāatceras, ka abonementa pagarināšana notiek uz 1 gadu kopš iepriekšējā abonementa termiņa beigām.

Ja abonements beidzies pirms vairāk nekā 2 mēnešiem, tad jāiegādājas abonementa atjaunošana, kas nodrošinās visas abonementa priekšrocības 1 gadu no tā iegādes brīža.

Vēl var izvēlēties nevis pagarināt abonementu, bet gan pāriet uz kādu no nomas produktiem – Tildes Jumis Starta vai Tildes Jumis Pro – un maksāt mēneša nomas maksu.

Tildes Jumis Pro

Tildes Jumis Pro ir grāmatvedības un uzņēmumu vadības mākoņpakalpojums, kas nodrošina iespēju izvietot uzņēmuma datus mākoņu datu centrā un tādējādi – strādāt attāli, izmantojot tikai interneta savienojumu, bet grāmatvedībai un uzskaitei ir pieejama arī klienta vides lietotnes instalācija (kā instalēt klienta vidi).

Tildes Jumis Pro nodrošina piekļuvi risinājumam Tildes Jumis Personāls un Tildes Jumis Uzņēmuma vadība portālā www.mansjumis.lv.

Pakalpojuma licence ir elastīga: var gan mainīt vienlaicīgo lietotāju skaitu, gan pievienot papildu datu bāzes. Maksa par pakalpojumu tiek piemērota atbilstoši izvēlētajam licences apjomam kā mēneša abonements.

Tildes Jumis Personāls ir iekļauts Tildes Jumis Pro cenā.

Tildes Jumis Pro abonementa cena ir 25 EUR mēnesī + PVN. Abonementā ietilpst 2 vienlaicīgi lietotāji un 1 uzņēmuma datu bāze mākonī. Par katru papildu vienlaicīgu lietotāju jāmaksā 6 EUR mēnesī + PVN.

Papildu uzņēmumu datu bāzes mākonī:

 • 2–10 uzņēmumi – 10 EUR mēnesī + PVN
 • 11–30 uzņēmumi – 20 EUR mēnesī + PVN
 • 31–50 uzņēmumi – 30 EUR mēnesī + PVN

Ar precīzāku cenu piedāvājumu aicinām iepazīties šeit.

Par vienlaicīgu lietotāju tiek uzskatītas atvērtas sesijas – citiem vārdiem, programmā var vienlaikus strādāt tik daudz lietotāju, cik ir norādīts pakalpojuma licencē. Tildes Jumis Pro pamata piedāvājumā ir iekļauti 2 vienlaicīgie lietotāji, tātad ar programmu var strādāt divi darbinieki vienlaikus. Tildes Jumja klienta vides instalāciju skaits Tildes Jumis Pro pakalpojumā nav ierobežots. Piemēram, ja lietotāji nestrādā vienlaikus, tad sistēmas piekļuve var tikt izveidota lielākam lietotāju skaitam, nekā ir norādīts licencē.

Tildes Jumis Pro Uzņēmuma vadība ir mūsdienīgs mākoņrisinājums aktuālās informācijas aplūkošanai. Sistēmā var autorizēties, atverot www.mansjumis.lv un nospiežot pogu Ienākt. Uzņēmuma vadībā var apskatīt gan uzņēmuma pamatrādītājus, gan jebkuru individuālo atskaiti, kas sagatavota, izmantojot grāmatvedības un uzskaites funkcionalitāti. Lai izmantotu Uzņēmuma vadību, nav jābūt vienlaicīgam lietotājam (sk. jautājumu par vienlaicīgo lietotāju).

Tildes Jumis Pro lietotāji tiek pievienoti portālā www.mansjumis.lv: Uzņēmuma vadībaUzņēmuma pārvaldībaDarbības (instrukcija, kā pievienot lietotāju). Lietotājus pievieno Tildes Jumis Pro instances administrators. Administrators norāda lietotāja e-pasta adresi un atbilstošo lomu. Pēc tam konkrēts lietotājs saņem informāciju par to, ka ir uzaicināts lietot risinājumu. Ja šis lietotājs vēl nav reģistrējies Vienotajā pieslēgumā, tad ir jāreģistrējas un reģistrācija jāapstiprina.

Vienotais pieslēgums ir mūsdienīga autorizācijas metode, kuras pamatā ir Microsoft Azure tehnoloģijas. Tā garantē drošu pieslēgšanos Tildes Jumis Pro pakalpojumiem: Tildes Jumis Grāmatvedība un uzskaite, Tildes Jumis Personāls, Tildes Jumis Uzņēmuma vadība. Vienotais Pieslēgums nodrošina iespēju ar savu lietotājvārdu un paroli strādāt vairākos uzņēmumos vai vairākos mākoņa kontos.

Rezerves kopijas tiek veidotas katru stundu un glabājas pēdējās 24 stundas, tiek glabātas arī pēdējo 10 dienu kopijas. Ja rodas nepieciešamība atjaunot datus no pieejamām rezerves kopijām, aicinām sazināties ar tehnisko atbalstu!

Tildes Jumis Pro lietotāja paroli var atjaunot portālā www.mansjumis.lv: IenāktAizmirsu paroli! Lietotājs saņems elektronisko vēstuli ar paroles atjaunošanas kodu, kas būs jāievada portāla logā, un tad varēs izveidot jaunu paroli!

Paroles veidošanas sarežģītības kritēriji ir šādi: vismaz 8 simboli, kuros ir vismaz viens lielais burts, viens mazais burts, viens cipars un viens speciālais simbols.

Tildes Jumis Pro mākoņpakalpojuma instances administrators veic izmaiņas, kas ir saistītas ar pakalpojuma veidu un apmaksu, lietotāju administrāciju, uzņēmuma datu pievienošanu, dzēšanu un pārindeksāciju, kā arī uzņēmuma atteikšanos no pakalpojuma. Tikai instances administrators var lūgt pievienot papildu instances administratoru.

Lielākā daļa klientu par Tildes Jumis Pro pakalpojumu norēķinās Tildes e-veikalā. Tajā klients norāda, par kādu periodu vēlas veikt apmaksu, pārbauda, vai kontaktinformācija un citi rekvizīti ir aktuāli, un izvēlas apmaksas veidu (piem., SEB Banka, SWED Banka, Citadele Banka, Nordea – Luminor Banka vai maksājumu karte). Kad maksājums ir veikts, klients saņem rēķinu par darījumu un aktuālo licenci.

Samaksāt par pakalpojumu var, izmantojot risinājuma Tildes Jumis Grāmatvedība un uzskaite iespējas (instrukcija ir pieejama šeit), turklāt klienti saņem arī individuālu e-pasta vēstuli ar unikālu paroli konkrētā pakalpojuma apmaksas veikšanai.

Klienti, kam nav iespēju norēķināties e-veikalā, var pieteikties regulāru pārskaitījumu rēķiniem. Ja kā maksājuma veids ir izvēlēts pārskaitījuma rēķins, ir svarīgi to samaksāt vismaz 7 dienas pirms pakalpojuma termiņa beigām. Ja pakalpojuma termiņš jau ir beidzies, tad uzreiz pēc kavētā rēķina apmaksas jānosūta maksājuma uzdevums uz jumis@tilde.lv.

Pakalpojuma darbības ātrumu galvenokārt nosaka lietotāja interneta savienojuma kvalitāte un lejupielādes/augšupielādes ātrums. Ja sistēmas darba ātrums nav optimāls, aicinām sazināties ar tehnisko atbalstu (jumis@tilde.lv) – jums tiks nosūtīts tests, lai pārbaudītu interneta savienojuma ātrumu un kvalitāti.

Tildes Jumis Pro lietotāji, sākot darbu ar mākoņpakalpojumu, apstiprina Tildes Jumis Pro distances līgumu, kas nodrošina datu konfidencialitāti.

Lai pārietu no lokālpakalpojuma uz mākoņpakalpojumu, klientiem tiek piedāvāta iespēja sākt darbu un izmēģināt mākoņpakalpojumu pirmās 30 dienas bez maksas.

Lai sāktu bezmaksas izmēģinājuma periodu, ir jāaizpilda pieteikums:

 • https://jumis.tilde.lv/Account/LoginForTrial
 • Kad ir aizpildīts pieteikums un izveidots konts, jauna uzņēmuma pievienošanas logā ir jānorāda: vēlos augšupielādēt Tildes Jumja rezerves kopiju. Tildes Jumja rezerves kopiju var izveidot sākumprogrammā: Rīki – Rezerves kopiju veidošana. Ir svarīgi norādīt tādu faila atrašanās vietu, ko viegli atrast. Mākonī varēs pievienot tikai aktuālā izlaiduma datu bāzes.
 • Pēc datu bāze augšupielādēšanas jāsagatavo lietotāji (turpmāk visi strādās ar lietotājvārdu/e-pastu). Pēc tam katrs lietotājs saņems e-pasta vēstuli ar paziņojumu, ka ir pievienots sistēmai un ir jāveic reģistrācija Vienotajā pieslēgumā.
 • Kad datu bāze ir veiksmīgi pievienota, risinājuma Tildes Jumis Personāls dati ir jāpārnes uz mākoņpakalpojumu. To var izdarīt, pieslēdzoties lokālpakalpojumam: Iestatījumi – Uzņēmuma iestatījumi – Administrēšana – Eksportēt. Pēc tam sākumprogrammā pieslēdzieties Tildes Jumis Pro Personāls: Iestatījumi – Uzņēmuma iestatījumi – Administrēšana – Importēt (iepriekš sagatavoto failu).
 • Kad uzņēmums ir iepazinies, izmēģinājis un pārliecinājies, ka pakalpojums strādā, tad instances administratoram jāuzraksta e-pasta vēstule uz jumis@tilde.lv par to, ka vēlas turpināt abonēt Tildes Jumis Pro pakalpojumu (norādot vienlaicīgo lietotāju skaitu un uzņēmumu skaitu). Ja uzņēmumam ir aktīvs lokālpakalpojuma licences abonements, jānorāda tās instalācijas atslēga, lai saņemtu atlaidi.
 • Jāveic apmaksa e-veikalā vai jāpieprasa klientu apkalpošanas speciālistiem pārskaitījuma rēķini.

Jā. Pārnest datus ir vienkārši, un tas neprasa padziļinātas zināšanas par datortehniku un servera darbību.

Jā. Visi līgumi un procesi ir auditēti, un visi dati tiek glabāti starptautiski sertificētos datu centros.

Visas izmaiņas (apmaksas veids, lietotāju un uzņēmumu skaits, instances administratoru maiņa) var veikt, uzrakstot e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv no instances administratora e-pasta adreses. Vēstulē jānorāda uzņēmuma nosaukums un vajadzīgās izmaiņas.

Ja vēlaties atteikties no pakalpojuma, tad vispirms ir jāizveido uzņēmuma datu bāzes kopijas – gan Grāmatvedības un uzskaites datu kopija (instrukcija), gan Tildes Jumis Personāls datu kopija. Pēc tam instances administrators raksta e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv, norādot, ka vēlas atteikties no pakalpojuma, ka datu kopijas ir gatavas un visu mākoņkontā izvietoto informāciju var izdzēst.

Tildes Jumis Pro mākoņpakalpojums ir piemērots visiem uzņēmumiem, kas vēlas:

 • lietot mūsdienīgu uzņēmuma vadības sistēmu aktuālās informācijas iegūšanai,
 • izmantot Tildes piedāvāto servera infrastruktūras administrācijas pakalpojumus, t.sk. starptautiski sertificētus datu centrus,
 • strādāt attāli un izmantot elastīgu licencēšanas piedāvājumu papildu darba vietām,
 • sniegt grāmatvedības pakalpojumus, t.sk. piedāvāt klientam iespēju ievadīt datus, kā arī iegūt aktuālāko informāciju tiešsaistē,
 • iegūt stabilu interneta savienojumu.

Tildes Jumis Pro noder arī gadījumos, ja klientam uzņēmumā nav pieejams savs sistēmas administrators Tildes Jumja servera, drošības kopiju un VDAR prasību administrēšanai un uzturēšanai.

Vispirms tiek piedāvāts pirmo 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma periods, lai sāktu darbu, instalētu un testētu darba ātrumu un izmēģinātu Tildes Jumis Grāmatvedības un uzskaites, Tildes Jumis Personāls un Tildes Jumis Uzņēmuma vadības iespējas.

Svarīgi, lai tas būtu stabils, jo brīdī, kad pazūd interneta savienojums, tiek pārtraukts arī savienojums ar mākoņa serveri un atkārtoti jāautorizējas Vienotajā pieslēgumā. Ieteicamais interneta savienojuma lejupielādes ātrums ir 8 Mb/s, bet augšupielādes ātrums – 4 Mb/s.

Tildes Jumis Personāls

Tas ir drošs un mobils mākoņrisinājums efektīvai personāla uzskaitei un algu aprēķinam, kas vienmēr atbilst likumdošanai.

Tildes Jumis Personāls ir pieejams bez maksas visiem Tildes Jumja maksas produktiem: Standarts, Solo, Starts un Pro.

Galvenie lietotāji ir algu un personāla uzskaites grāmatveži, nodaļas un uzņēmuma vadītāji, personāla vadītāji, lietveži.

Tās ir darba laika uzskaite, algu un to nodokļu aprēķini, atvaļinājumu uzskaite. Vairāk par programmas iespējām lasiet šeit.

Visiem Tildes Jumja maksas versiju (Standarts, Starts, Solo, Pro) lietotājiem Tildes Jumis Personāls ir iekļauts cenā, un par to nekas papildus nav jāmaksā. Tildes Jumis Mini lietotājiem Tildes Jumis Personāls nav pieejams.

Strādājot ar Tildes Jumis Personālu, ir būtiski ievērot pareizu darbību secību. Vispirms par katru darbinieku jāaizpilda plānotais darba laika kalendārs. Pēc tam jāievada vēstures notikumi par aprēķina mēnesi – slimības lapas, atvaļinājumi utt. Tad jāveido darba laika tabele, un visbeidzot pēdējā darbība ir algas aprēķins. Ja, piemēram, jau ir izveidota tabele un pēc tam tiek ievadīts vēstures notikums par atvaļinājumu, tad jāveic tabeles pārrēķins attiecīgajam darbiniekam. Ja arī alga par attiecīgo mēnesi darbiniekam ir bijusi izrēķināta, tad vispirms jāveic tabeles pārrēķins un pēc tam algas pārrēķins.

Izvērsts apraksts, kā aizpildīt tabeli un kalendāru, ir pieejams šeit.

Šī funkcija ir ļoti līdzīga tai, kāda bija iepriekš Tildes Jumī.

Tildes Jumis un Tildes Jumis Personāls pagaidām ir divas nesaistītas sistēmas. Ja dati jāpārnes uz citu datoru, tad tas jāveic atsevišķi Tildes Jumim un Tildes Jumis Personālam. Lai izveidotu datu bāzu kopijas un atjaunotu datu bāzi no kopijām Tildes Jumī, izmantojiet Sākuma programmas sadaļu Rīki. Savukārt Tildes Jumis Personālā izveidot datu rezerves kopijas un atjaunot datus no kopijām var šādi: palaidiet Tildes Jumis Personālu, izvēlieties sadaļu Iestatījumi > Uzņēmuma iestatījumi > Administrēšana.

Tildes Jumis un Tildes Jumis Personāls ir divas neatkarīgas sistēmas, starp kurām pagaidām nenotiek automātiska datu apmaiņa. Ja informācija par jaunu darbinieku tiek ievadīta Tildes Jumis Personālā un jūs vēlaties, lai šis darbinieks būtu pieejams izmantošanai avansu norēķinos vai finanšu dokumentos Tildes Jumī, varat pārnest datus no Tildes Jumis Personāla uz Tildes Jumja datu bāzi:

Tildes Jumis Personāls -> kopējā darbinieku saraksta augšējā labajā stūrī izvēlieties ikonu ar zobratiņu -> Eksportēt Jumim.

Tildes Jumis Personāls - Eksportēt Jumim

Tildes Jumja datu bāzē izvēlieties Konfigurēšana -> TJ datu imports.

Tildes Jumis datu imports

Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, tad jums vienmēr ir pieejama jaunākā Tildes Jumis Personāla versija, jo jaunināšanu veic Tilde un jums nekas papildus nav jādara.

Ja izmantojat Tildes Jumja lokālo instalāciju un ir izlaista jaunāka versija par datorā instalēto, tad, atverot Tildes Jumis Personālu, ekrāna augšējā labajā stūrī būs paziņojums “Pieejama jaunāka Tildes Jumis Personāla versija” un poga Skatīt sīkāk. Nospiediet šo pogu, un tiks atvērta instrukcija, kā jaunāko versiju instalēt. Atveriet Tildes Jumis Sākuma programmas sadaļu Rīki > Jauninājums un ielieciet atzīmi pie “Jaunināt Tildes Jumis Personāls”.

Pamēģiniet restartēt datoru, kurā glabājas datu bāzes.

Pārbaudiet, vai servera datorā (dators, kurā atrodas datu bāzes) ir startēts Tildes Jumis Personāls. Video pamācība.

Lai varētu pieslēgties lokālajā tīklā Tildes Jumis Personālam, servera datorā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai, kas ir pieejama šeit: Sākuma programma -> Rīki -> Konfigurācija:

Palielināt pieļaujamo SQL servera startēšanās ilgumu

Ja izvēles rūtiņas atzīme jau ir ielikta, izņemiet to un ielieciet atkārtoti. Vai arī manuāli pielieciet izņēmumu uz portu Nr.58647.

Lai varētu pieslēgties Tildes Jumis Personāla datu bāzei, lietotājam ir nepieciešamas šādas minimālās tiesības:

 • Algas (lasīt, rediģēt)
 • Algu atskaites
 • Darbinieki (lasīt, rediģēt)
 • Maksājumu uzdevumi (lasīt, rediģēt)
 • Maksājumu uzdevumu atskaites

Ja lietotājam nav piešķirtas šīs tiesības, viņš Tildes Jumis Personālam nevar pieslēgties.

Tildes Jumis

Jā, katrs lietotājs var pielāgot atskaites. Detalizēts apraksts ir pieejams elektroniskajā rokasgrāmatā.

Sazinoties ar Tildes Jumja atbalsta speciālistiem, jāsniedz šāda informācija:

 • Sistēmas Tildes Jumis instalācijas atslēga (tā ir norādīta licences līgumā. Atslēgu var arī uzzināt sistēmā, atverot logu “Par sistēmu Tildes Jumis”).
 • Organizācija vai privātpersona, uz kuras vārda ir reģistrēta sistēmas Tildes Jumis licence.
 • Ja jautājums ir saistīts ar sistēmas lietošanu vai instalāciju, zvanot ieteicams atrasties pie datora, kurā konstatēta problēma.
 • Jums jāapraksta problēma un informācija par sistēmas lietošanu.
 • Jānosauc izmantotā operētājsistēma (Windows Vista/7/10 utt.).
 • Jāzina sistēmas Tildes Jumis versija, ar kuru strādājat.
 • Jautājums vai problēmas apraksts, ieskaitot ekrāna paziņojuma precīzu tekstu, un jūsu veiktās darbības problēmas konstatēšanas brīdī.
 • Informācija par to, kā jūs rīkojāties, mēģinot atrisināt problēmu.
 • Ja sazināties pa e-pastu, precīzi un sīki aprakstiet jautājumu vai problēmu, atbildot uz iepriekš minētajiem jautājumiem. Laukā Tēma (Subject) ieteicams īsi formulēt problēmas būtību.

Jā, Tildes Jumja maksas versijām apkalpojamo uzņēmumu skaits nav ierobežots. Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, ir papildu mēneša maksa par datu failiem, kas tiek izvietoti mākonī. Par tiem datu failiem, kas atrodas jūsu datorā, papildu maksa nav jāmaksā.

Nomainīt licences veidu ir vienkārši, un jau ievadītā informācija nav atkārtoti jāievada. Lai precizētu tieši jūsu gadījumā veicamās darbības, sazinieties ar Tildes Jumja tehnisko atbalstu pa tālruni 67605757 vai pa e-pastu: jumis@tilde.lv

Abonementu varat pagarināt 60 dienu laikā pēc iepriekšējā abonementa beigām, pēc tam būs jāmaksā apmēram divas reizes dārgāk. Jāatceras, ka abonementa pagarināšana notiek uz 1 gadu kopš iepriekšējā abonementa termiņa beigām.

Tildes Jumis Pro

Tildes Jumis Pro ir grāmatvedības un uzņēmumu vadības mākoņpakalpojums, kas nodrošina iespēju izvietot uzņēmuma datus mākoņu datu centrā un tādējādi – strādāt attāli, izmantojot tikai interneta savienojumu, bet grāmatvedībai un uzskaitei ir pieejama arī klienta vides lietotnes instalācija (kā instalēt klienta vidi).

Tildes Jumis Pro nodrošina piekļuvi risinājumam Tildes Jumis Personāls un Tildes Jumis Uzņēmuma vadība portālā www.mansjumis.lv.

Pakalpojuma licence ir elastīga: var gan mainīt vienlaicīgo lietotāju skaitu, gan pievienot papildu datu bāzes. Maksa par pakalpojumu tiek piemērota atbilstoši izvēlētajam licences apjomam kā mēneša abonements.

Tildes Jumis Personāls ir iekļauts Tildes Jumis Pro cenā.

Tildes Jumis Pro abonementa cena ir 25 EUR mēnesī + PVN. Abonementā ietilpst 2 vienlaicīgi lietotāji un 1 uzņēmuma datu bāze mākonī. Par katru papildu vienlaicīgu lietotāju jāmaksā 6 EUR mēnesī + PVN.

Papildu uzņēmumu datu bāzes mākonī:

 • 2–10 uzņēmumi – 10 EUR mēnesī + PVN
 • 11–30 uzņēmumi – 20 EUR mēnesī + PVN
 • 31–50 uzņēmumi – 30 EUR mēnesī + PVN

Ar precīzāku cenu piedāvājumu aicinām iepazīties šeit.

Par vienlaicīgu lietotāju tiek uzskatītas atvērtas sesijas – citiem vārdiem, programmā var vienlaikus strādāt tik daudz lietotāju, cik ir norādīts pakalpojuma licencē. Tildes Jumis Pro pamata piedāvājumā ir iekļauti 2 vienlaicīgie lietotāji, tātad ar programmu var strādāt divi darbinieki vienlaikus. Tildes Jumja klienta vides instalāciju skaits Tildes Jumis Pro pakalpojumā nav ierobežots. Piemēram, ja lietotāji nestrādā vienlaikus, tad sistēmas piekļuve var tikt izveidota lielākam lietotāju skaitam, nekā ir norādīts licencē.

Tildes Jumis Pro Uzņēmuma vadība ir mūsdienīgs mākoņrisinājums aktuālās informācijas aplūkošanai. Sistēmā var autorizēties, atverot www.mansjumis.lv un nospiežot pogu Ienākt. Uzņēmuma vadībā var apskatīt gan uzņēmuma pamatrādītājus, gan jebkuru individuālo atskaiti, kas sagatavota, izmantojot grāmatvedības un uzskaites funkcionalitāti. Lai izmantotu Uzņēmuma vadību, nav jābūt vienlaicīgam lietotājam (sk. jautājumu par vienlaicīgo lietotāju).

Tildes Jumis Pro lietotāji tiek pievienoti portālā www.mansjumis.lv: Uzņēmuma vadībaUzņēmuma pārvaldībaDarbības (instrukcija, kā pievienot lietotāju). Lietotājus pievieno Tildes Jumis Pro instances administrators. Administrators norāda lietotāja e-pasta adresi un atbilstošo lomu. Pēc tam konkrēts lietotājs saņem informāciju par to, ka ir uzaicināts lietot risinājumu. Ja šis lietotājs vēl nav reģistrējies Vienotajā pieslēgumā, tad ir jāreģistrējas un reģistrācija jāapstiprina.

Vienotais pieslēgums ir mūsdienīga autorizācijas metode, kuras pamatā ir Microsoft Azure tehnoloģijas. Tā garantē drošu pieslēgšanos Tildes Jumis Pro pakalpojumiem: Tildes Jumis Grāmatvedība un uzskaite, Tildes Jumis Personāls, Tildes Jumis Uzņēmuma vadība. Vienotais Pieslēgums nodrošina iespēju ar savu lietotājvārdu un paroli strādāt vairākos uzņēmumos vai vairākos mākoņa kontos.

Rezerves kopijas tiek veidotas katru stundu un glabājas pēdējās 24 stundas, tiek glabātas arī pēdējo 10 dienu kopijas. Ja rodas nepieciešamība atjaunot datus no pieejamām rezerves kopijām, aicinām sazināties ar tehnisko atbalstu!

Tildes Jumis Pro lietotāja paroli var atjaunot portālā www.mansjumis.lv: IenāktAizmirsu paroli! Lietotājs saņems elektronisko vēstuli ar paroles atjaunošanas kodu, kas būs jāievada portāla logā, un tad varēs izveidot jaunu paroli!

Paroles veidošanas sarežģītības kritēriji ir šādi: vismaz 8 simboli, kuros ir vismaz viens lielais burts, viens mazais burts, viens cipars un viens speciālais simbols.

Tildes Jumis Pro mākoņpakalpojuma instances administrators veic izmaiņas, kas ir saistītas ar pakalpojuma veidu un apmaksu, lietotāju administrāciju, uzņēmuma datu pievienošanu, dzēšanu un pārindeksāciju, kā arī uzņēmuma atteikšanos no pakalpojuma. Tikai instances administrators var lūgt pievienot papildu instances administratoru.

Lielākā daļa klientu par Tildes Jumis Pro pakalpojumu norēķinās Tildes e-veikalā. Tajā klients norāda, par kādu periodu vēlas veikt apmaksu, pārbauda, vai kontaktinformācija un citi rekvizīti ir aktuāli, un izvēlas apmaksas veidu (piem., SEB Banka, SWED Banka, Citadele Banka, Nordea – Luminor Banka vai maksājumu karte). Kad maksājums ir veikts, klients saņem rēķinu par darījumu un aktuālo licenci.

Samaksāt par pakalpojumu var, izmantojot risinājuma Tildes Jumis Grāmatvedība un uzskaite iespējas (instrukcija ir pieejama šeit), turklāt klienti saņem arī individuālu e-pasta vēstuli ar unikālu paroli konkrētā pakalpojuma apmaksas veikšanai.

Klienti, kam nav iespēju norēķināties e-veikalā, var pieteikties regulāru pārskaitījumu rēķiniem. Ja kā maksājuma veids ir izvēlēts pārskaitījuma rēķins, ir svarīgi to samaksāt vismaz 7 dienas pirms pakalpojuma termiņa beigām. Ja pakalpojuma termiņš jau ir beidzies, tad uzreiz pēc kavētā rēķina apmaksas jānosūta maksājuma uzdevums uz jumis@tilde.lv.

Pakalpojuma darbības ātrumu galvenokārt nosaka lietotāja interneta savienojuma kvalitāte un lejupielādes/augšupielādes ātrums. Ja sistēmas darba ātrums nav optimāls, aicinām sazināties ar tehnisko atbalstu (jumis@tilde.lv) – jums tiks nosūtīts tests, lai pārbaudītu interneta savienojuma ātrumu un kvalitāti.

Tildes Jumis Pro lietotāji, sākot darbu ar mākoņpakalpojumu, apstiprina Tildes Jumis Pro distances līgumu, kas nodrošina datu konfidencialitāti.

Jā. Visi līgumi un procesi ir auditēti, un visi dati tiek glabāti starptautiski sertificētos datu centros.

Visas izmaiņas (apmaksas veids, lietotāju un uzņēmumu skaits, instances administratoru maiņa) var veikt, uzrakstot e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv no instances administratora e-pasta adreses. Vēstulē jānorāda uzņēmuma nosaukums un vajadzīgās izmaiņas.

Ja vēlaties atteikties no pakalpojuma, tad vispirms ir jāizveido uzņēmuma datu bāzes kopijas – gan Grāmatvedības un uzskaites datu kopija (instrukcija), gan Tildes Jumis Personāls datu kopija. Pēc tam instances administrators raksta e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv, norādot, ka vēlas atteikties no pakalpojuma, ka datu kopijas ir gatavas un visu mākoņkontā izvietoto informāciju var izdzēst.

Tildes Jumis Pro mākoņpakalpojums ir piemērots visiem uzņēmumiem, kas vēlas:

 • lietot mūsdienīgu uzņēmuma vadības sistēmu aktuālās informācijas iegūšanai,
 • izmantot Tildes piedāvāto servera infrastruktūras administrācijas pakalpojumus, t.sk. starptautiski sertificētus datu centrus,
 • strādāt attāli un izmantot elastīgu licencēšanas piedāvājumu papildu darba vietām,
 • sniegt grāmatvedības pakalpojumus, t.sk. piedāvāt klientam iespēju ievadīt datus, kā arī iegūt aktuālāko informāciju tiešsaistē,
 • iegūt stabilu interneta savienojumu.

Tildes Jumis Pro noder arī gadījumos, ja klientam uzņēmumā nav pieejams savs sistēmas administrators Tildes Jumja servera, drošības kopiju un VDAR prasību administrēšanai un uzturēšanai.

Vispirms tiek piedāvāts pirmo 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma periods, lai sāktu darbu, instalētu un testētu darba ātrumu un izmēģinātu Tildes Jumis Grāmatvedības un uzskaites, Tildes Jumis Personāls un Tildes Jumis Uzņēmuma vadības iespējas.

Svarīgi, lai tas būtu stabils, jo brīdī, kad pazūd interneta savienojums, tiek pārtraukts arī savienojums ar mākoņa serveri un atkārtoti jāautorizējas Vienotajā pieslēgumā. Ieteicamais interneta savienojuma lejupielādes ātrums ir 8 Mb/s, bet augšupielādes ātrums – 4 Mb/s.

Tildes Jumis Personāls

Tas ir drošs un mobils mākoņrisinājums efektīvai personāla uzskaitei un algu aprēķinam, kas vienmēr atbilst likumdošanai.

Tildes Jumis Personāls ir pieejams bez maksas visiem Tildes Jumja maksas produktiem: Standarts, Solo, Starts un Pro.

Galvenie lietotāji ir algu un personāla uzskaites grāmatveži, nodaļas un uzņēmuma vadītāji, personāla vadītāji, lietveži.

Tās ir darba laika uzskaite, algu un to nodokļu aprēķini, atvaļinājumu uzskaite. Vairāk par programmas iespējām lasiet šeit.

Visiem Tildes Jumja maksas versiju (Standarts, Starts, Solo, Pro) lietotājiem Tildes Jumis Personāls ir iekļauts cenā, un par to nekas papildus nav jāmaksā. Tildes Jumis Mini lietotājiem Tildes Jumis Personāls nav pieejams.

Strādājot ar Tildes Jumis Personālu, ir būtiski ievērot pareizu darbību secību. Vispirms par katru darbinieku jāaizpilda plānotais darba laika kalendārs. Pēc tam jāievada vēstures notikumi par aprēķina mēnesi – slimības lapas, atvaļinājumi utt. Tad jāveido darba laika tabele, un visbeidzot pēdējā darbība ir algas aprēķins. Ja, piemēram, jau ir izveidota tabele un pēc tam tiek ievadīts vēstures notikums par atvaļinājumu, tad jāveic tabeles pārrēķins attiecīgajam darbiniekam. Ja arī alga par attiecīgo mēnesi darbiniekam ir bijusi izrēķināta, tad vispirms jāveic tabeles pārrēķins un pēc tam algas pārrēķins.

Izvērsts apraksts, kā aizpildīt tabeli un kalendāru, ir pieejams šeit.

Šī funkcija ir ļoti līdzīga tai, kāda bija iepriekš Tildes Jumī.

Tildes Jumis un Tildes Jumis Personāls pagaidām ir divas nesaistītas sistēmas. Ja dati jāpārnes uz citu datoru, tad tas jāveic atsevišķi Tildes Jumim un Tildes Jumis Personālam. Lai izveidotu datu bāzu kopijas un atjaunotu datu bāzi no kopijām Tildes Jumī, izmantojiet Sākuma programmas sadaļu Rīki. Savukārt Tildes Jumis Personālā izveidot datu rezerves kopijas un atjaunot datus no kopijām var šādi: palaidiet Tildes Jumis Personālu, izvēlieties sadaļu Iestatījumi > Uzņēmuma iestatījumi > Administrēšana.

Tildes Jumis un Tildes Jumis Personāls ir divas neatkarīgas sistēmas, starp kurām pagaidām nenotiek automātiska datu apmaiņa. Ja informācija par jaunu darbinieku tiek ievadīta Tildes Jumis Personālā un jūs vēlaties, lai šis darbinieks būtu pieejams izmantošanai avansu norēķinos vai finanšu dokumentos Tildes Jumī, varat pārnest datus no Tildes Jumis Personāla uz Tildes Jumja datu bāzi:

Tildes Jumis Personāls -> kopējā darbinieku saraksta augšējā labajā stūrī izvēlieties ikonu ar zobratiņu -> Eksportēt Jumim.

Tildes Jumis Personāls - Eksportēt Jumim

Tildes Jumja datu bāzē izvēlieties Konfigurēšana -> TJ datu imports.

Tildes Jumis datu imports

Ja izmantojat pakalpojumu Tildes Jumis Pro, tad jums vienmēr ir pieejama jaunākā Tildes Jumis Personāla versija, jo jaunināšanu veic Tilde un jums nekas papildus nav jādara.

Ja izmantojat Tildes Jumja lokālo instalāciju un ir izlaista jaunāka versija par datorā instalēto, tad, atverot Tildes Jumis Personālu, ekrāna augšējā labajā stūrī būs paziņojums “Pieejama jaunāka Tildes Jumis Personāla versija” un poga Skatīt sīkāk. Nospiediet šo pogu, un tiks atvērta instrukcija, kā jaunāko versiju instalēt. Atveriet Tildes Jumis Sākuma programmas sadaļu Rīki > Jauninājums un ielieciet atzīmi pie “Jaunināt Tildes Jumis Personāls”.

Pamēģiniet restartēt datoru, kurā glabājas datu bāzes.

Pārbaudiet, vai servera datorā (dators, kurā atrodas datu bāzes) ir startēts Tildes Jumis Personāls. Video pamācība.

Lai varētu pieslēgties lokālajā tīklā Tildes Jumis Personālam, servera datorā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai, kas ir pieejama šeit: Sākuma programma -> Rīki -> Konfigurācija:

Palielināt pieļaujamo SQL servera startēšanās ilgumu

Ja izvēles rūtiņas atzīme jau ir ielikta, izņemiet to un ielieciet atkārtoti. Vai arī manuāli pielieciet izņēmumu uz portu Nr.58647.

Lai varētu pieslēgties Tildes Jumis Personāla datu bāzei, lietotājam ir nepieciešamas šādas minimālās tiesības:

 • Algas (lasīt, rediģēt)
 • Algu atskaites
 • Darbinieki (lasīt, rediģēt)
 • Maksājumu uzdevumi (lasīt, rediģēt)
 • Maksājumu uzdevumu atskaites

Ja lietotājam nav piešķirtas šīs tiesības, viņš Tildes Jumis Personālam nevar pieslēgties.