Iespējas

Tildes Jumis paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem ar plašām biznesa un uzskaites funkcijām, kā arī analītiskām prasībām.

Tildes Jumis piedāvā:

 • plaša uzskaites un procesu automatizācijas funkcionalitāte;
 • iestrādātas labākās uzskaites prakses, kas aprobētas Latvijas uzņēmumos;
 • darbam ātri sagatavojama sistēma, kas neprasa vērienīgu ieviešanas posmu;
 • viena no lētākajām sistēmām savā klasē ar zemām ekspluatācijas izmaksām;
 • sistēmas atbilstība tiesību aktiem un lielisks atbalsts;
 • drošs un uzticams piegādātājs - viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā.

Lietotājam piemērota komplektācija

Tiek piedāvātas dažādas sistēmas Tildes Jumis komplektācijas, kuras ir izveidotas un optimizētas atbilstoši tam, kuras uzņēmuma funkcijas vēlaties automatizēt. Arī šo komplektāciju cena atbilst tam funkciju apjomam, kādu izmantosit:

 • Pro - pakalpojums, nodrošina Tildes Jumja datu bāzes izvietošanu drošā datu centrā; sniedz iespēju strādāt ar Tildes Jumi attālināti, izmantot mobilo lietotni un strādāt ar tīmekļa risinājumu uzņēmumu vadītājiem. Pakalpojums nodrošina visu iespējamo sistēmas Tildes Jumis funkcionalitāti virsgrāmatā, finanšu, pamatlīdzekļu, personāla un algu uzskaitē, kā arī noliktavas un krājumu jomā. Tildes Jumis Pro pakalpojumam nav iegādes maksa, tam ir regulāra mēneša maksa.
 • Standarta - nodrošina visu iespējamo sistēmas Tildes Jumis funkcionalitāti virsgrāmatā, finanšu, pamatlīdzekļu, personāla un algu uzskaitē, kā arī noliktavas un krājumu jomā. Standarta komplektācija darbojas lokālajā tīklā un pa ārējiem sakaru kanāliem, nodrošinot iespēju vienlaikus sistēmā strādāt vairākiem lietotājiem.
 • Solo - nodrošina Standarta komplektācijas iespējas, bet to ir paredzēts lietot tikai vienā datorā bez paplašināšanas iespējām. Solo komplektācija ir izveidota speciāli nelielam uzņēmumam, kurā tiek plānots automatizēt grāmatveža darbvietu un nav plānots palielināt darbvietu skaitu.
 • Starta - nodrošina Standarta komplektācijas iespējas, bet to ir paredzēts lietot tikai vienā datorā bez paplašināšanas iespējām. No Solo atšķiras ar iegādes modeli, jo klients nevis iegādājas sistēmu, bet gan maksā par to mēneša maksu.

Tildes Jumis būtiskākās iespējas

Par visām Tildes Jumis iespējām un piemērotību jūsu prasībām varat uzzināt no mūsu sadarbības partneriem, kā arī no SIA Tilde klientu apkalpošanas speciālistiem. Interesentiem tiek piedāvāti iepazīšanās semināri, kuros var detalizēti iepazīties ar sistēmas iespējām un uzdot jautājumus speciālistiem. Papildus iesakām iepazīties ar Tildes Jumis elektronisko rokasgrāmatu , kurā ir apkopoti apraksti par visām piedāvātajām iespējām.

Finanšu uzskaite

 • Kontu plāns, ko var pielāgot uzņēmuma vajadzībām
 • Kases un bankas operāciju uzskaite, kā arī
  • Datu apmaiņa ar banku sistēmām
  • Datu apmaiņa ar e-kasi
  • Automatizēta bankas dokumentu apstrāde
 • Neierobežots valūtu skaits
 • Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Naudas plūsmas pārskats
 • Debitoru un kreditoru uzskaite, kā arī
  • Maksājumu kavējumu analīze
  • Debitoru parādu piedziņas process
 • Salīdzināšanas akti
 • Avansa norēķini
 • Ceļazīmes un maršrutu lapas
 • Komandējumu atskaites
 • Budžeti
 • Analītiskie kodi visu veidu uzskaites operācijām vadības uzskaites nodrošināšanai
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darba režīms

Drošība un lietošanas ērtums

 • Lietotāju autorizācija, tostarp piekļuves tiesības atbilstoši darbinieka pienākumiem
 • Automatizētas datu rezerves kopijas
 • Dokumentu izmaiņu automātiska reģistrēšana
 • Importēšanas/eksportēšanas iespējas uz/no citām sistēmām
 • Dokumentu un atskaišu veidlapas latviešu un angļu valodā
 • Dokumentu un ierakstu kopēšanas iespējas
 • Visdažādākie dokumentu un ierakstu atlases rīki, kā arī informācijas grupēšanas iespējas
 • Palīgs sistēmas Tildes Jumis lietošanā
 • Masveida dokumentu apstrādes rīki

Atskaites un analīze

 • Visas nepieciešamās likumos pieprasītās atskaites
 • Atskaišu eksports uz EDS
 • Vairāk nekā 150 gatavu atskaišu dažādās jomās
 • Lietotāju veidotas atskaites
 • Datu analīze mēnešu un gadu, darbinieku un struktūrvienību griezumā
 • Eksportēšana uz Microsoft Excel
 • Atsevišķu dokumentu nosūtīšana pa e-pastu

Pamatlīdzekļu uzskaite

 • Pamatlīdzekļu uzskaite, tostarp:
  • Kapitālais remonts
  • Pārvērtēšana
  • Apdrošināšana, garantijas, aktuālie remonti
 • Nolietojuma aprēķins finanšu un nodokļu vajadzībām:
  • Lineārā metode
  • Ģeometriskā metode
  • Iespēja norādīt nolietojumu manuāli

Noliktavas un preču kustība

 • Neierobežots noliktavu skaits
 • Preču katalogs ar preču grupām un apakšgrupām
 • Cenu un atlaižu katalogi eiro un citās valūtās
 • Preču iepirkšanas un pārdošanas pasūtījumi
 • Pavadzīmes un rēķini, tostarp atbilstoši prasībām, kas attiecas uz kokmateriāliem un degvielu
 • Pavadzīmju automatizēta grāmatošana
 • Preču atlikumu uzskaite un norakstīšana pēc FIFO metodes
 • Pavadzīmju un rēķinu masveida nosūtīšana e-pasta pielikumā

Darbinieki, algu aprēķins

 • Informācija par personālu
 • Darbinieku personīgais konts
 • Algu un avansu aprēķins:
  • Mēnešalga
  • Stundu likme
  • Gabaldarbs
 • Atvaļinājumu, slimību un citu notikumu detalizēta uzskaite
 • Algas aprēķina nosūtīšana pa e-pastu
 • Automatizēta algu maksājumu uzdevumu izveide
 • Plānotā darba laika kalendāri
 • Darba laika tabeles
 • Izmaksas fiziskām personām