5 izcili darbiniekus motivējošie faktori: Tildes pieredze

26.08.2016.

Darba vide, kultūra un ikdiena katrā uzņēmumā ir citāda, taču tās vieno pats svarīgākais ― darbinieks. Lai ar darbu un tā rezultātiem apmierināts būtu gan darba ņēmējs, gan darba devējs, talkā nāk cilvēkresursu vadība un motivēšanas sistēmas.


Kas ir iedarbīgāks ― "burkāna un pātagas" pieeja, darbinieku iesaiste lēmumu pieņemšanā vai lielāki labumi? Tildē, kur ikdienā kopā strādā vairāk nekā 80 cilvēku, esam atraduši savu "zelta formulu" ― piecus faktorus, bez kuriem produktīvu un laimīgu darbinieku ir grūti iedomāties.

1Cieņa pret darbinieku

Tā ir cieņas pilna attieksme no darba devēja puses un tiešajiem vadītājiem, labas darba vides nodrošināšana, rūpība pret darbinieku vēlmēm un vajadzībām un cenšanās šīs vēlmes īstenot.

Laikus un regulāri izmaksāta darba alga, veselības apdrošināšana, darba laika un brīvdienu ievērošana nav tikai likuma prasību vai darba tirgus tendenču ievērošana. Šādi varam parādīt saviem darbiniekiem, ka mums rūp viņu labsajūta, veselība un privātā dzīve,” skaidro Tildes personāla speciāliste Elīna Burjāne.

2. Iekšējā darba kultūra

Pozitīva attieksme darbiniekiem vienam pret otru. Spēja savaldīt savas emocijas, uzklausīt otru, izteikt produktīvu kritiku un tāpat arī to pieņemt.

Savstarpēja komunikācija lielā kolektīvā ir izaicinājums, sevišķi, ja kopā strādā daudz talantīgu speciālistu ar līdera dotībām. Viens no elementiem, kas palīdz veidot sapratni un pozitīvas savstarpējās attiecības, ir kopīga rīta kafija Tildes kafejnīcā un jaunāko notikumu apspriešana,” stāsta Elīna.

3. Uzņēmuma misija

Daudzus darbiniekus uzņēmumā motivē tas, ka ir zināma uzņēmuma misija un mērķi, uz kuriem jātiecas. Ir vairākkārt apstiprinājies, ka tieši iešana uz rezultātu rada cilvēkos piederības sajūtu un vēlmi darīt ar maksimālu atdevi.

“Programmatūra “Tildes Jumis” tika radīta laikā, kad grāmatveži nevarēja iedomāties, kā strādāt ar datoru. Šobrīd strādājam, lai grāmatvežiem sniegtu brīvību un neatkarību un vadītājiem elegantu piekļuvi sava uzņēmuma informācijai. Mūsu misija vēl aizvien ir piedāvāt produktus, kas maina klientu pasauli. Tieši šī iespēja piedalīties modernāko un vērtīgāko pakalpojumu izstrādē mums sniedz motivāciju strādāt ar sirdi un mīlestību pret darbu”, par savu pieredzi Tildē stāsta Ieva Dimza, mākoņrisinājumu attīstības speciāliste.

4. Stabilitāte

Darbinieks var daudz mierīgāk un vieglāk strādāt, ja nejūt spriedzi un ir pārliecināts, ka arī rīt viņam būs darbavieta, kurā atgriezties.

"Tilde ir uzņēmums, kas var lepoties ar ļoti daudziem cilvēkiem, kuru darba pieredze pārsniedz 10 un pat 20 gadus šajā uzņēmumā. Arī jaunās māmiņas un tēti, atgriežoties pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, var neuztraukties par savu darbavietu. Par ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu liecina arī statistika ― kopējais Tildes kolektīva bērnu pulciņš sasniedz 70 atvases, katru gadu šis skaitlis turpina augt."

5. Labumi

Tildes darbiniekiem regulāri tiek rīkoti kopīgi pasākumi. Ļoti krāšņi tiek ielīgoti Jāņi, tāpat galdā tiek celts kliņģeris Latvijai nozīmīgās dienās. Tildes darbiniekiem tiek organizētas sporta nodarbības, kā arī netiek aizmirsts par viņu atvasēm, kuras Ziemassvētkos saņem jaukas dāvaniņas.

“Šajā vasarā divas reizes nedēļā tikāmies Tildes dārzā, lai pēc darbdienas izlocītu kājas un rokas kopā ar jogas instruktoru. Plānojam sporta nodarbības arī rudenī un ziemā”, ar Tildes sportošanas plāniem dalās personāla speciāliste Elīna.

Vai savā uzņēmumā esi pamanījis motivējošos faktorus, kas profesionālo ikdienu dara omulīgāku, attiecības ar kolēģiem draudzīgākas un pirmdienu rītus dzīvespriecīgākus?Dalies:
Atpakaļ