Noteikumi

22.03.2020.

Ekspertu programmas (turpmāk - programma) pamatmērķis ir nodrošināt iespēju katram risinājuma Tildes Jumis (turpmāk - Tildes Jumis) klientam, atbilstoši viņa gatavībai, piedalīties viņam svarīgo Tildes Jumis produktu izstrādē un pilnveidošanā, lai nodrošinātu, ka produkts atbilst viņa vēlmēm un vajadzībām un risina patiesi būtiskas problēmas.

 1. Programma ir beztermiņa un būs aktuāla līdz brīdim, kamēr netiks pieņemts lēmums par tās izbeigšanu.
 2. Programma attiecas uz jebkuru Tildes Jumis produktu.
 3. Programmas ietvaros Tildes Jumis organizē dažādas aktivitātes, kuru biežumu un raksturu nosaka tirgus situācija, produktu attīstības cikls, likumdošanas izmaiņas, klientu ierosinājumi vai citi ar produkta izstrādi, pilnveidošanu vai ieviešanu saistīti faktori.
 4. Klienta dalības veidi programmā var būt dažādi, atkarībā no programmas ietvaros organizētās aktivitātes - sākot no viedokļa paušanas Tildes Jumis organizētajās aptaujās līdz kopīgam darbam klientu vajadzību izpētes posmā, risinājumu agrīno versiju testēšanā u.tml.
 5. Lai paustu savu vēlmi piedalīties Tildes Jumis programmā, klientam ir jāaizpilda pieteikšanās anketa.
 6. Pieteikšanās programmā klientam neuzliek par pienākumu pieteikties programmas ietvaros organizētajās aktivitātēs. Lēmumu par dalību konkrētā aktivitātē klients pieņem pēc uzaicinājuma saņemšanas, to apstiprinot aktivitātes ietvaros noteiktajā kārtībā.
 7. Piesakoties programmā, klients apstiprina, ka vēlās saņemt uzaicinājumus piedalīties programmas ietvaros organizētajās aktivitātēs.
 8. Klients var atteikties no dalības programmā, aizpildot atteikšanās pieteikumu.
 9. Piedaloties programmas aktivitātēs, klientam ir iespēja saņemt materiālo gandarījumu, kurš tiek definēts katras programmas aktivitātes ietvaros, un par ko klients saņem informāciju kopā ar aicinājumu piedalīties konkrētajā aktivitātē.
 10. Materiālā gandarījuma apmērs un veids ir atkarīgs no aktivitātes un klienta ieguldījuma apmēra. Tas var būt gan dāvanu kartes, gan atvieglotu produktu izmantošanas nosacījumu veidā. Materiālais gandarījums var būt gan garantēts, gan iegūstams izlozes kārtībā.
 11. Pretendēt uz aktivitātes ietvaros noteikto materiālo gandarījumu varēs tie klienti, kuri būs pilnībā izpildījuši aktivitātes prasības.
 12. Tildes Jumis ir tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas programmas nosacījumos, vai arī atcelt programmu.
 13. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par programmu klients var sazināties, zvanot pa tālr.: 67605757, vai rakstot uz e-pastu: jumis@tilde.lv.

Specifiskie noteikumi

 1. Dalībai programmā var pieteikties arī potenciālie Tildes Jumis klienti.
 2. Potenciālie klienti tiks uzaicināti piedalīties tajās programmas aktivitātes, kurās dalība neprasa pieredzi ar konkrēto Tildes Jumis produktu.
 3. Saņemot uzaicinājumu piedalīties programmas aktivitātē, potenciālajiem Tildes Jumis klientiem tiks piemēroti tādi paši programmas un aktivitātes nosacījumi, kādi - esošajiem Tildes Jumis klientiem.

Dalies:
Atpakaļ

Pievienojies mūsu Ekspertu grupai!