Ar 01.07.2017 ir aktualizēts Profesiju klasifikators

27.06.2017.

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

- darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), kur personas profesijas nosaukumu nepieciešams norādīt atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

- informācijas sistēmās, ar kurām tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

- oficiālās statistikas jomā;

- ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

- starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

- ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

- citās jomās, kur nepieciešams norādīt profesiju nosaukumus.

Instrukcija, kā atjaunot PK Jumī pieejama ŠEIT


Atpakaļ