Būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī