Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem jāsāk sniegt VID no 2015.gada 1.marta