Iedzīvotāji ar ienākumiem līdz 12 000 gadā var atgūt daļu samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa