Ierobežos skaidras naudas darījumus fizisko personu starpā