Izmaiņas nodokļu politikā un grāmatvedības politikā 2016.gadā