Jāveic atlikušo VID reģistrēto grāmatiņās brošēto biļešu, kuru cena ir norādīta latos, inventarizācija un jāanulē neizlietotās biļetes.

01.07.2014.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka uz rītdienu, 2014.gada 1.jūliju, nodokļu maksātājiem jāveic atlikumā esošo reģistrēto grāmatiņās brošēto biļešu, kuru cena ir norādīta latos, inventarizācija un jāanulē neizlietotās biļetes[1]. Tas saistīts ar to, ka šodien, 2014.gada 30.jūnijā, beidzas preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods, kura laikā nodokļu maksātājiem, izsniedzot patērētājiem – fiziskajām personām – rēķinus, kases čekus un VID reģistrētās kvītis, darījuma kopsumma tajos bija jānorāda gan eiro, gan arī latos.

Savukārt uz VID reģistrētām biļetēm prasība darījuma kopsummu norādīt gan euro, gan latos netika attiecināta. Turklāt Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2013.gada 31.decembrim reģistrētās grāmatiņās brošētās biļetes, kuru cena bija norādīta latos, darījumu apliecināšanai varēja izsniegt vēl pusgadu pēc euro ieviešanas dienas - līdz 2014.gada 30.jūnijam.[2]

Vēršam nodokļu maksātāju uzmanību, ka tās grāmatiņās brošētās biļetes, kas VID tika reģistrētas līdz 2013.gada 31.decembrim un kuru cena ir norādīta latos, nodokļu maksātāji darījumu apliecināšanai var izsniegt tikai līdz šodienai, 2014.gada 30.jūnijam, ieskaitot.

Informācija par anulētajām biļetēm, kuru cena norādīta latos, būs norādāma pārskatā par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu par 2014.gada otro ceturksni.

Papildu informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā „Eiro ieviešana Latvijā” vai arī, zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898 (no 2014.gada 3.jūlija – 67120000).

 

VID Sabiedrisko attiecību daļa

 

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.


[1] Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 122.6punkts

[2]Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 122.5punkts


Atpakaļ