Līdz 16. janvārim jāveic VSAOI no pagājušā gada 4.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

05.01.2017.

VID atgādina, ka autoratlīdzībām – ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzību līgumu, ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 370 eiro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 30,58% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 370 eiro.

https://www.vid.gov.lv/lv/lidz-16-janvarim-javeic-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligatas-iemaksas-no-pagajusa-gada


Atpakaļ