Līdz 16. janvārim vairākos gadījumos jādeklarē personas 2016.gadā gūtie ienākumi no kapitāla pieauguma

16.01.2017.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka, ka fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15 procenti.

https://www.vid.gov.lv/lv/lidz-16-janvarim-vairakos-gadijumos-jadeklare-personas-2016gada-gutie-ienakumi-no-kapitala-pieauguma


Atpakaļ