Metodiskais materiāls par PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu

14.07.2014.

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju ērtībai VID izstrādājis apjomīgu metodisko materiālu par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu „Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšana”, kas palīdzēs nodokļa maksātājiem risināt jautājumus, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu.

Materiāls izstrādāts atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma, Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” un Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.40 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju” normām, kas ir spēkā no 2013.gada 1.janvāra.

Metodiskajā materiālā detalizēti izklāstīta katras pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas rindas aizpildīšanas kārtība, tai skaitā arī iesniegšanas kārtība EDS.

Materiāls ir plaši ilustrēts ar piemēriem un aprēķiniem, vienlaikus tajā uzskatāmi, ar konkrētiem piemēriem un aprēķiniem, atspoguļota veikto darījumu proporcijas aprēķināšana atskaitāmā priekšnodokļa summas aprēķināšanai.

Ja mainās atskaitītā priekšnodokļa apmērs, tad atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem reģistrētam nodokļa maksātājam ir jāveic priekšnodokļa korekcijas. Metodiskā materiāla 2. un 3.pielikumā uzskatāmā veidā apkopota informācija par to, kādas korekcijas pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā veicamas darījumu partneriem saistībā ar atlaides piešķiršanu, pirkuma anulēšanu, piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) cenas samazināšanu, preču saņemšanu atpakaļ un saņemtā avansa atmaksāšanu atpakaļ.

Deklarāciju par taksācijas gadu reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz, ja, mainoties ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijai kopumā par gadu, tas ir veicis iepriekš atskaitītā priekšnodokļa korekcijas vai darījumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu vai citu naudas tirgus instrumentu, atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecību, iegādājies vai izgatavojis pamatlīdzekli ar vērtību bez nodokļa vienādu vai lielāku par 50 000 latu vai ir iegādājies nekustamo īpašumu.

Metodiskajā materiālā atsevišķa nodaļa ir veltīta jautājumiem par to, kā praktiski pārrēķināt apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju kopumā par taksācijas gadu un aprēķināt nodokļa summas norēķiniem ar budžetu par taksācijas gadu atsevišķās situācijās.

Metodiskais materiāls pieejams sadaļā Nodokļi > Pievienotās vērtības nodoklis > Tiesību akti > Metodiskie materiāli > Metodiskais materiāls ”Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšana”.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam nodokļu maksātājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 67120000. Plašāka VID kontaktinformācija pieejama sadaļā Kontakti > Informatīvie tālruņi, konsultācijas.


Atpakaļ