No 2016. gada 1. janvāra tiek atcelts fiksētais ienākuma nodoklis

15.12.2014.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktais normatīvais regulējums attiecībā uz fiksētā ienākuma nodokļa maksāšanas režīmu ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim, t.i., no 2016.gada 1.janvāra fiksētais ienākuma nodoklis tiek atcelts. Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem ir tiesības izvēlēties citu nodokļu maksāšanas režīmu no saimnieciskās darbības ienākuma, par to savlaicīgi informējot VID.

Nodokļa maksātājam ir iespēja izvēlēties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, saimnieciskās darbības ienākumu nosakot vispārējā kārtībā – saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpības veidā vai izvēloties kādu no vienkāršotajiem nodokļa maksāšanas režīmiem:

  • mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
  • patentmaksas maksātājs;
  • maksāt nodokli, nereģistrējot saimniecisko darbību, bet informējot par to VID.

Nodokļa maksātājam ir tiesības līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim informēt VID, ka fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs, sākot ar taksācijas gada 1.janvāri, saimnieciskās darbības ienākumu noteiks vispārējā kārtībā. Tas nozīmē, ka fiksētā nodokļa maksātājs par savu lēmumu mainīt nodokļa maksāšanas režīmu paziņo VID līdz 2014. gada 15. decembrim.

VID aicina savlaicīgi izvēlēties sev piemērotāko nodokļa maksāšanas režīmu, neatliekot to uz pēdējo brīdi!

Ziņas avots: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=15&hl=1&oid=129386

 


Atpakaļ