Par attaisnotos izdevumus apliecinošo dokumentu tulkojumu valsts valodā

03.11.2015.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gada ienākumu deklarācijai pievienojami dokumenti, kas pamato izdevumus par saņemtajiem izglītības un medicīnas pakalpojumiem ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Attaisnojuma dokumentus svešvalodā par saņemtajiem izglītības un medicīnas pakalpojumiem no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā https://www.vid.gov.lv/default.aspx?&tabid=7&id=14&oid=147835

 


Atpakaļ