Pieņemti Savienības Muitas kodeksa Īstenošanas regulas grozījumi un labojumi

16.06.2017.

VID Muitas pārvalde informē, ka 2017.gada 13.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L149) ir publicēta Komisijas 2017.gada 8.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/989, ar kuru labo un groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

Regula stājas spēkā 2017.gada 14.jūnijā.

Lasīt: ŠEIT


Atpakaļ