VID: Lai iegūtu jauna lietotāja tiesības EDS sistēmā, ar pilnvaru vien vairs nepietiks