Datorzinību centrs aicina uz Tildes Jumis mācībām

12.12.2017.

Bilance, peļņas vai  zaudējuma aprēķins un budžeta tāmes sistēmā "Tildes Jumis" (8 akad. st.)

Norises laiks: 17. janvāris, 9.30 – 16.45

Mērķauditorija: Grāmatveži, grāmatvežu palīgi un citi interesenti ar priekšzināšanām darbā ar sistēmu “Tildes Jumis” un  zināšanām  grāmatvedībā.

Kursa cena EUR: 85.00 + PVN

Noliktavas uzskaite sistēmā "Tildes Jumis" (8 akad. st.)

Norises laiks: 19. janvāris, 9.30 – 16.45

Mērķauditorija: Noliktavas darbinieki (iepirkumu, pārdošanas speciālisti, uzskaitveži u.c.) ar vai bez priekšzināšanām par sistēmas "Tildes Jumis" darbību. Dalībniekiem nav nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā

Kursa cena EUR: 75.00 + PNV

Pieteikties, rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv , norādot uzņēmuma nosaukumu, dalībnieka vārdu un uzvārdu, kontakttālruni un maksātāja rekvizītus, kā arī izvēlētā kursa nosaukumu.

 

Kursus par Tildes Jumi var apgūt arī ar Eiropas līdzfinansējumu MMU projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros. Projektā var piedalīties darbinieki no mazajiem un mikro uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātās personas, kas atbilst projekta kvalifikācijas prasībām. Plašāka informācija par kvalificēšanos projektam pa tālr. 26475979.

 

MMU projekta kursi:

IKT risinājumi uzņēmuma finanšu vadībai (Pilnais Tildes Jumis kurss) (24 akad. st.)

Norises laiks: 24. – 26. janvāris, 10.00 – 17.15

Mērķauditorija: Grāmatveži, grāmatvežu palīgi un citi interesenti ar priekšzināšanām darbā ar sistēmu “Tildes Jumis” un  zināšanām  grāmatvedībā.

Kursa cena EUR:  Ar līdzfinansējumu 40 + PVN

Datorizēta grāmatvedības uzskaite (Tildes Jumis Noliktava) (16 akad. st.)

Norises laiks: 30. – 31. janvāris, 10.00 – 17.15

Mērķauditorija: Visi, kam nepieciešamas pilnvērtīgas zināšanas un prasmes darbā ar “Tildes Jumis” moduli Noliktava

Kursa cena EUR:  Ar līdzfinansējumu 20 + PVN

Uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām, kas vēl nav kvalificējušies projektam, uz mācībām jāpiesakās ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kursa sākuma.

Visi kursi notiek Datorzinību centra telpās  - Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4. stāvā. Papildu informācija pa tālr. 26475979.


Atpakaļ