E-seminārs 8. jūnijā: Jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

31.05.2016.

Sākusies pieteikšanās e-semināram, kurš notiks 8. jūnijā plkst. 11:00 un kurā lektore Sandra Dzerele, Mg. oec., EMBA, zvērināta revidente, SIA "Sandra Dzerele un partneris" valdes priekšsēdētāja, pastāstīs par 2015. gada 22. oktobrī Saeimā pieņemto Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.


Šajā likumā ir noteikti sabiedrību klasifikācijas kritēriji — sabiedrību un koncernu iedalījums kategorijās, kas nosaka atšķirīgas prasības attiecībā uz gada pārskata saturu, revīzijas, iesniegšanas un publiskošanas kārtību, kā arī gada pārskatā atklājamās informācijas apjomu, atvieglojumiem un atbrīvojumiem.


Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 2015. gada 12. novembrī publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.222 (5540) un ir stājies spēkā 2016. gada 1. janvārī.


Atpakaļ