Informācija uzņēmumiem, kuri izmanto maksājumu eksportu uz Valsts Kases sistēmu eKase

14.05.2014.

Valsts Kase 10.maijā ieviesusi izmaiņas dokumentu apmaiņas formātā. Diemžēl iepriekš nebija pieejama informācija, ka šādas izmaiņas tiek gatavotas, tādēļ arī par izmaiņām uzzinājām tikai no Tildes Jumja lietotājiem, kuri ziņoja, ka maksājumu sūtīšana nav iespējama.
Lai maksājumu uzdevumus varētu ērti sūtīt uz Valsts Kasi, nepieciešamās izmaiņas tiks veiktas kārtējā Tildes Jumja izlaidumā, bet šobrīd tiek piedāvāts pagaidu risinājums. Ar šo risinājumu tiek veikta no esošās Tildes Jumja versijas izeksportēto maksājumu uzdevumu failu apstrāde, lai tos būtu iespējams ieimportēt eKases sistēmā.
Lai saņemtu pagaidu risinājuma rīku un tā aprakstu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz jumis@tilde.lv


Atpakaļ