Līdz 15. decembrim var pieteikt statusa maiņu uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vai atteikties no tā

04.11.2016.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka šobrīd jau reģistrētiem uzņēmumiem un fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ar  2017. gada 1. janvāri vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz šī gada 15.decembrim ir iespēja vērsties ar pieteikumu VID. Tāpat līdz 15.decembrim ar pieteikumu VID var vērsties arī tie uzņēmumi un fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas atteikties no šī statusa, sākot ar 2017. gada 1. janvāri.

https://www.vid.gov.lv/lv/l%C4%ABdz-15-decembrim-var-pieteikt-statusa-mai%C5%86u-uz-mikrouz%C5%86%C4%93mumu-nodok%C4%BCa-maks%C4%81t%C4%81ja-statusu-vai


Atpakaļ