Līdz 15.septembrim jādeklarē personas gūtie ienākumi no kapitāla pieauguma augustā

14.09.2016.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka tām personām, kurām ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas 2016.gada augustā pārsniedza 711,44 eiro, līdz šī gada 15.septembrim Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, tas ir, līdz 2016.gada 30.septembrim.

https://www.vid.gov.lv/lv/l%C4%ABdz-15septembrim-j%C4%81deklar%C4%93-personas-g%C5%ABtie-ien%C4%81kumi-no-kapit%C4%81la-pieauguma-august%C4%81


Atpakaļ