Nākamgad deklarācijas uz VID tikai ar EDS

24.11.2010.

Ar 2011.gada 1.janvāri visiem nodokļu maksātājiem-juridiskām personām nodokļu un informatīvās deklarācijas būs jāiesniedz VID tikai elektroniski.

Saskaņā ar likums „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu ar 2011.gada 1.janvāri visiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tikai elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Elektroniskās deklarēšanas prasība neattiecās uz tiem nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas.
Atgādinām, ka Tildes Jumis sistēma nodrošina populārāko atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID EDS. Vairāk informācijas par Tildes Jumis EDS atskaitēm var saņemt no mūsu sertificētiem izplatītājiem vai atbalsta speciālistiem: tālr. 67 605 757, e-pasts jumis@tilde.lv.


Atpakaļ