Nodokļa pārmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var pieprasīt visu 2016.gadu

10.06.2016.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka fiziskās personas visa 2016.gada laikā var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem trim gadiem, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.) vai nepilnu nostrādāto gadu.

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=15&hl=1&oid=160333


Atpakaļ