Par elektronisko iekārtu un ierīču atbilstības pārbaudi