Pieejams VID atbalsts uzņēmējiem saistībā ar plūdu radītajiem zaudējumiem