Sākot ar 2017.gadu, mikrouzņēmumu nodoklī nebūs ietvertas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas