VID ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai