Seminārs ”Kā ātri un efektīvi strādāt ar grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmu Tildes Jumis”

13.09.2011.

AS „ Datorzinību centrs” organizē divu dienu semināru grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmas „Tildes Jumis” lietotājiem. Seminārs notiks 21.un 22.septembrī no plkst. 9.3o -17.oo. (kopējais semināra norises ilgums – 12 astronomiskās stundas).

Semināra mērķis: 

Iemācīties pilnvērtīgi strādāt ar sistēmu „Tildes Jumis”. Ar piemēriem praktiski apgūt visus sistēmas moduļus – pamatparametru iestatījumi, darbs ar finanšu dokumentiem un atskaišu finanšu iegūšana, personāla vadība un algu uzskaite, noliktavas vadība un pamatlīdzekļu uzskaite.

Semināra programma:

  • Darba uzsākšana – sistēmas pamatelementi, palīdzības iegūšana sistēmā un internetā, uzņēmuma reģistrēšana, kontu plāna sastādīšana.
  • Grāmatvedības uzskaite - kontu sākumu atlikumu ievadīšana, grāmatojumi, darbs ar banku un kasi, atskaišu sagatavošana.
  • Noliktavas vadība – preču katalogs, noliktavas dokumentu reģistrēšana un kontēšana, noliktavas atskaites.
  • Algu aprēķins - darbinieku uzskaite, algu un avansu sarakstu veidošana, likumdošanai atbilstošs nodokļu aprēķins, slimības un atvaļinājumu naudas aprēķins.
  • Darbs ar pamatlīdzekļiem - pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas, nolietojuma aprēķins, pamatlīdzekļu kustības uzskaite, atskaites.
  • Atskaites - LR likumdošanā paredzēto grāmatvedības atskaišu veidošana, norēķini ar debitoriem un kreditoriem, bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins, Savu atskaišu sagatavošana.
  • Vadības grāmatvedība ar „Tildes Jumi” – darbs ar dimensijām, budžetēšana.
  • Citas sistēmas iespējas - datora un sistēmas drošība, datu pārnešana, datu imports un eksports, vairāku uzņēmumu datu apstrāde.

Semināra mērķauditorija ir gan jaunie lietotāji, gan tie, kas pilnībā nepārvalda visas sistēmas „Tildes Jumis” piedāvātās iespējas. Norises vieta: AS "Datorzinību centrs" - Rīga, Lāčplēša iela 41, 4.stāvā

Semināra cena vienam dalībniekam: LVL 120.00 + PVN

Semināru vadīs sertificēta „ Tildes Jumis” speciāliste Vineta Vikštreine.

Pieteikšanās uz semināru pa e-pastu: kursi@dzc.lv norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus. Tel. 67338366

Semināra programma


Atpakaļ