Ar 01.01.2019 ir mainīta atvieglojumu par apgādībā esošu personu summa