13. februāra uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

14.02.2018.

13. februārī klientiem tika piegādāti jaunākie Tildes Jumis Personāls uzlabojumi.

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:

1. Izveidota atskaite “Ziņojums par DŅ SAI, IIN un UDRN” – izdrukas forma un EDS formātā

! Pirms atskaites veidošanas pārbaudiet Iestatījumus!

- Algu iestatījumi – jābūt norādītam izmaksas datumam

- Uzņēmuma iestatījumi – vadītāja un atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis

2. Uzlabota atskaišu “Ziņas par darba ņēmējiem” sagatavošana – atbrīvojot darbinieku, kartītē tiek uzrādīts datums, ar kuru darbinieks vairs nav darba attiecībās, bet atskaitē tiek uzrādīts iepriekšējās dienas datums

3. Precizēts aprēķins Uzņēmuma līgumam ar kodu 2008

4. Citi darba efektivitātes uzlabojumi

      


Atpakaļ