Uzlabojumi Tildes Jumis Personāls 20.05.2019.

20.05.2019.

20.05.2019  — Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:

 Kopsavilkums par izmaiņām šajā izlaidumā:

  • Iespēja eksportēt darbinieka algas aprēķina tabulu uz Excel
  • Veikti tehniskie uzlabojumi sistēmas darbībā ar piemaksu pievienošanu un algas pārrēķinu

Izmaiņas iepriekšējā izlaidumā:

  • Uzlabota ātrdarbība, pārslēdzoties starp darbiniekiem algu aprēķinā un starp cilnēm darbinieku kartītē
  • Izlabota maksājuma uzdevumu saraksta neielādēšanās un eksports uz banku pie noteiktiem datiem sistēmā
  • Izlabots VSAOI aprēķins darbiniekiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu
  • Izlabota vizuāla nepilnība ar 0.00 summas uzrādīšanu atkārtotas piemaksas atvēršanas gadījumā pēc ievades
  • Izlabota vizuāla nepilnība gabaldarba algas aprēķina tabulas atspoguļojumā
  • Izlabota vizuāla nepilnība rīkojumu drukāšanā logā no darbinieku kartītes
  • Izņemta iespēja iekļaut darbinieka atvilkumu vidējā izpeļņā
  • Izlabotas nepilnības ar veco datu struktūru migrāciju uz atjaunoto darbinieka kartīti

Dalies:
Atpakaļ